Tổng cộng 9 LG smartphones sẽ được cập nhật lên Android 10 trong những tháng tới

Theo LG, tổng cộng 9 LG smartphones sẽ được cập nhật lên HĐH Android 10 mới nhất bắt đầu từ tháng 2 năm sau.

Bản cập nhật sẽ được triển khai theo bốn giai đoạn khác nhau như sau:

Tháng 2 năm 2020

Quý 2 năm 2020

Quý 3 năm 2020

Quý 4 năm 2020

  • LG K50S
  • LG K40S
  • LG K50
  • LG Q60

Ngoài Android 10, bản cập nhật tương tự cũng sẽ mang đến cho LG UX hoàn toàn mới 9.0 đã nói ở trên smartphones cũng.

Nguồn: LG