Top 10: Đồng hồ thông minh phổ biến nhất hiện nay ở Đức

Samsung Galaxy Xem hoạt động 2. Apple Watch loạt 5, Huawei Watch GT2 – hay một chiếc smartwatch từ nhà sản xuất khác? Đồng hồ thông minh nào hiện đang phổ biến nhất ở Đức? GIGA đã tóm tắt top 10. Là nơi đầu tiên có thể dự đoán?