Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 1

Một trong những trình duyệt web tốt nhất dành cho Android có sẵn trên thị trường.

☆ Nhanh: Trình duyệt web tốt nhất để tối ưu hóa tốc độ internet ☆ Bảo mật: Bảo vệ phần mềm độc hại, chống gian lận, chế độ ẩn danh ☆ Miễn phí: Trình duyệt internet miễn phí của bạn dành cho Android

Nó mang lại tốc độ tuyệt vời cho trình duyệt internet do tối ưu hóa khác nhau của công cụ trình duyệt web của nó.

Các tính năng chính:✔︎ Thời gian tải trang nhanh nhanh nhất time Thời gian phản hồi nhanh Chế độ toàn màn hình ✔︎ Tính năng tìm kiếm nhanh ✔︎ Tải xuống thông minh

Trình duyệt web miễn phí dành cho Android này giúp bạn điều hướng cực kỳ nhanh chóng thông qua internet. Bằng cách sử dụng một trong những công cụ trình duyệt internet tiên tiến nhất, thời gian tải trang và phản hồi trang web nhanh hơn. Bên cạnh tốc độ của nó, nó mang theo nhiều tính năng bảo mật để bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại, phần mềm quảng cáo và lừa đảo.

Lướt nhanh hơn từ bây giờ!

CÓ GÌ MỚI

 • Hoàn thành đại tu kỹ thuật của menu dưới cùng
 • Đã sửa lỗi nhắc nhở chồng chéo
 • Một số sửa lỗi nhỏ Chủ đề mở:
 • Video phát ở chế độ nền

MOD đã được mở khóa:Chế độ trình đọc đã được mở khóa, Xóa và thoát được mở khóa, Chủ đề được mở khóa, Phát lại nền được mở khóa; Tính năng gỡ bỏ được mở khóa; Danh sách cập nhật tự động được mở khóa; Pincode được mở khóa; Tắt mở khóa lịch sử duyệt; Analytics bị vô hiệu hóa.

Ảnh chụp màn hình

 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh
 • Power Browser - Ảnh chụp màn hình Internet Explorer nhanh

Tải xuống

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 (Armeabi-v7a) / Gương

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 (Arm64-v8a) / Gương

Phiên bản cũ hơn

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123209 (Armeabi-v7a) / Gương

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123209 (Arm64-v8a) / Gương

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123205 (Armeabi-v7a) / Gương

Trình duyệt nguồn – Internet Explorer nhanh v72.0.2016123205 (Arm64-v8a) / Gương

Cómo descargar?

¿Cómo descargar desde APK Ocean?

Hola a todos, ahora les contaré cómo Descargar cualquier archivo apk de APK4Free. Primero, deben hacer clic en uno de este enlace. No alojamos ningún archivo apk en el sitio, pero en su lugar usamos hosting de terceros. como Uplod.ws, Racaty.com, Dailyuploads.net, Dropapk.com y más. Estos enlaces donde se encuentran los archivos apk.

Ejemplo:
Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 2

1. Cómo descargar de Uplod.ws (recomendado)

Haga clic en el enlace en la publicación.
Desmarque “Descargar con complementos” o algo similar a él. En la mayoría de los casos, aquí es de donde viene la aplicación no deseada.

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 3

Ahora haga clic en descargar!
Haga clic aquí si desea registrar Uplod.ws
2. Cómo descargar de Racaty.com

Haga clic en el enlace en la publicación.
Luego haga clic en descargar. Es tan fácil
3. Cómo descargar desde Dailyuploads.net

Haga clic en el enlace en la publicación.
Desmarque “Descargar con Addons” o algo similar. luego haga clic en Descargar.

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 4

Ahora haga clic en el banner azul Descargar.

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 5

Haga clic aquí si desea registrarse en Dailyuploads.net
4. Cómo descargar desde Dropapk.com

Haga clic en el enlace en la publicación.
Haga clic en Descarga gratuita (ver capturas de pantalla a continuación)

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 6

Luego haga clic en “Descargar archivo”

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 7

Ahora haga clic en “Descargar a su móvil”

Trình duyệt nguồn - Internet Explorer nhanh v72.0.2016123213 8

Haga clic aquí si desea registrarse en Dropapk.com


Guía de instalación


¿Cómo instalar?

Ir a la configuración del teléfono -> seguridad -> habilitar verificación para fuentes desconocidas
Descargar APK.
a. Si se incluyen datos: extraiga todos los archivos de datos a / sdcard / Android / data /
b. Si se incluye OBB: extraiga todos los archivos de OBB a / sdcard / Android / obb /
Usa tu administrador de archivos favorito para instalar el APK.