Fortnite Phiên bản cập nhật 2.56 Ghi chú bản vá đầy...

Fortnite phiên bản cập nhật 2.56 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One, PC và Nintendo Switch. Dưới đây là...

Các Sims 4 Phiên bản cập nhật 1.23 Ghi chú bản...

Các Sims 4 phiên bản cập nhật 1.23 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây là các...

Phần còn lại từ phiên bản cập nhật tro tàn 1.12...

Phiên bản cập nhật tàn dư từ đống tro tàn 1.12 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới...

Samsung tuyên bố hợp tác với Microsoft để có trải nghiệm...

Samsung gần đây đã công bố thương hiệu mới của họ Galaxy S20 và Galaxy Lật Z smartphones, nhưng một trong những thông báo...

Hành trình chuộc lại lỗi lầm 2 Phiên bản cập nhật...

Hành trình chuộc lại lỗi lầm 2 phiên bản cập nhật 1.17 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC....

Phiên bản cập nhật Jump Force 20,00 Ghi chú bản vá...

Phiên bản cập nhật Jump Force 2.00 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây là các ghi...

Phiên bản cập nhật Dayz 1.10 Ghi chú bản vá đầy...

Phiên bản cập nhật Dayz 1.10 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây là các ghi chú...

Hành trình chuộc lại lỗi lầm 2 Phiên bản cập nhật...

Hành trình chuộc lại lỗi lầm 2 phiên bản cập nhật 1.18 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC....

Phiên bản cập nhật chiến tranh hiện đại 1.13 Ghi chú...

Call of Duty: Phiên bản cập nhật Modern Warfare 1.13 hiện có sẵn để tải xuống cho PS4, Xbox One và PC. Dưới đây...