TSMC, 2 Chuẩn bị đốt một con chip điện thoại thông minh

TSMC, 2 Chuẩn bị đốt một con chip điện thoại thông minh