tvOS 13.4.8 bêta 1 có sẵn cho phụ phí viễn thôngApple TV

Apple đề xuất au téléchargeement sur l ‘Apple Phiên bản TV ra mắt betta de tvOS 13.4.8. Elle est sortie 2 cho sự sẵn có của phiên bản này cuối cùng và ổn định cho tvOS, cho tvOS 13.4.6.

Đọc các phương tiện mới và thay đổi liên quan đến sự trở lại của TV 13.4.8 ne sont pas évoqués mệnh Apple. Một lưu ý Apple và passé chỉ thị de tvOS 13.4.6 à tvOS 13.4.8.

Sur bỏ phiếu Apple TV hồ sơ cho phép phát hành phiên bản, điểm hẹn và khiêu vũ Mô hình lại > Système nhảy nhót Bắt đầu logic cập nhật et cliquez sur Chỉ cần theo kịp với logic afin de recupérer la bêta 1 các tvOS 13.4.8.

Bài viết tvOS 13.4.8 bêta 1 có sẵn cho phụ phí viễn thôngApple TV là một thiết bị và hàng đầu trên AppSystem.