Ứng dụng Cloner là gì? Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ứng dụng Cloner

Ứng dụng cloner là khá nhiều tự giải thích vì nó có nghĩa là nó nhân bản ứng dụng. Nhưng có nhiều quan niệm sai lầm về nó, bản thân tôi đã nghe chúng từ những người không biết nhiều về công nghệ.

Chính xác thì Cloner ứng dụng làm gì?

Ứng dụng Cloner là gì? Ưu và nhược điểm của việc sử dụng ứng dụng Cloner 1

Trong tiếng Anh đơn giản, App Cloner là một ứng dụng mà bạn có thể cài đặt trên điện thoại di động Android của mình (vì không phổ biến khi các ứng dụng iOS được sao chép) Khi nó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách tất cả các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động của bạn.

Giờ đây, mọi ứng dụng đều có một chữ ký duy nhất trong tệp APK của nó, điều này ngăn việc cài đặt các ứng dụng sử dụng cùng một chữ ký.

Vì vậy, bạn không thể cài đặt và giữ hai phiên bản của cùng một ứng dụng. Có những người muốn sử dụng hai ứng dụng để sử dụng hai tài khoản.

Và đây là những gì App Cloner làm. Nó thực hiện các thay đổi đối với tệp APK của ứng dụng để có thể dễ dàng cài đặt dưới dạng một ứng dụng riêng biệt có sẵn trong ứng dụng.

Và để phân biệt với ứng dụng gốc, nó cũng cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi biểu tượng của ứng dụng. Chẳng hạn như, bạn có thể xoay nó, lật nó, thay đổi màu sắc hoặc thậm chí thay đổi chính biểu tượng ứng dụng.

Mục đích của cloner ứng dụng là cho phép bạn chạy nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng.

Đó là giải quyết một vấn đề mà rất nhiều người phải đối mặt. Những người muốn sử dụng tài khoản riêng biệt. Ví dụ: một cho sử dụng cá nhân, một cho kinh doanh, mặc dù có nhiều trường hợp sử dụng khác là tốt.

Rất nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh Android đã hiểu điều này và đã được cung cấp các giải pháp cho mọi người để sử dụng nhiều phiên bản của cùng một ứng dụng.

Ưu điểm của việc sử dụng App Cloner

Giống như chúng ta đã thảo luận ở trên, App Cloner cho phép bạn sao chép một ứng dụng hiện có và thay đổi biểu tượng, giúp bạn dễ dàng nhận ra ứng dụng nào là ứng dụng.

Về cơ bản, Cloner ứng dụng cung cấp cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn đối với bản sao chép hoặc phiên bản thứ hai của cùng một ứng dụng mà bạn sử dụng.

Nhược điểm của việc sử dụng App Cloner

Mặc dù, nếu nhà sản xuất điện thoại di động đã tích hợp một tính năng tương tự vào điện thoại thông minh, App Cloner không cung cấp thêm bất cứ thứ gì, ngoài việc cung cấp cho bạn tùy chọn thay đổi màu sắc của biểu tượng ứng dụng.

Có khả năng bạn sẽ lãng phí không gian trên điện thoại di động của mình bằng cách cài đặt App Cloner.

Thay thế cho ứng dụng Cloner

Thay thế cho ứng dụng cloner sẽ là tính năng gốc có sẵn trong điện thoại thông minh, nếu có, mặc dù các nhà sản xuất và bắt đầu cung cấp tính năng này.

Ngay cả khi điện thoại thông minh của bạn không có loại tính năng như vậy, vẫn có các ứng dụng khác như Parallel Space, giải quyết vấn đề sử dụng nhiều phiên bản một ứng dụng. Chúng tôi đã so sánh App Cloner với Parallel Space trong một bài viết dành riêng mà bạn có thể đọc ở đây