Ứng dụng email mới của Yahoo cuối cùng cũng có ở đây

Mumbai: Yahoo cuối cùng cũng đã công bố ứng dụng Yahoo Mail mới cho Android và iOS. Ứng dụng Yahoo Mail mới bao gồm ba bảng:

    Bảng điều khiển Thư bao gồm tất cả các thư quan trọng của bạn được lưu trữ trong hộp thư đến Bảng điều khiển tin tức sẽ bao gồm một mẫu luồng tin tức mới được cá nhân hóa. Bảng điều khiển ngày hôm nay hiển thị thời tiết, thông báo tin tức, báo giá chứng khoán và cập nhật thể thao, v.v.

Yahoo Mail - Ứng dụng Email Miễn phí - ảnh chụp màn hình Yahoo Mail - Ứng dụng Email Miễn phí - ảnh chụp màn hình

Bạn chỉ cần vuốt sang trái hoặc phải để chuyển đổi giữa Hộp thư đến, Tin tức và Hôm nay. Bạn có thể quản lý thư của mình với 1TB dung lượng trống và nhận thông báo ngay lập tức khi có bất kỳ email mới nào. Người ta cũng có thể cá nhân hóa hộp thư đến Yahoo với các chủ đề Flickr đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn

Yahoo Mail - Ứng dụng Email Miễn phí - ảnh chụp màn hình

Yahoo Mail cũng có một tính năng tương tự như ứng dụng Gmail, có thể đưa ra các đề xuất tìm kiếm thông minh. Ứng dụng lọc kết quả tìm kiếm của bạn theo tin nhắn, tệp hoặc ảnh.

Các tính năng yêu thích:

    Switch giữa tất cả các tài khoản email Yahoo của bạn ở một nơi. Nhấn vào ‘Hôm nay’ để tìm kiếm trên web và kiểm tra thông tin bạn cần trong nháy mắt: thời tiết hôm nay, tỷ số thể thao, Tin tức – Thông báo, video phổ biến và hơn thế nữa.

Video này sẽ cho bạn thấy có gì mới về Ứng dụng Yahoo Mail:

Mẹo hữu ích:

    Truy cập tất cả Thư mục, Thư nháp, Thư đã Gửi và Danh bạ của bạn từ thanh bên Thư. trải nghiệm được tối ưu hóa.

. .