Ứng dụng Google Drive mất tính năng chỉnh sửa tài liệu

Mumbai: Google đã quyết định xóa tính năng chỉnh sửa trang tính hoặc tài liệu trên ứng dụng Google Drive. Ngay cả khi người dùng cố gắng chỉnh sửa trực tiếp, các tài liệu sẽ xuất hiện ở chế độ chỉ xem.

Vì lý do này, người dùng sẽ phải tải xuống một ứng dụng độc lập có tên ‘Tài liệu và Trang tính’. Điều này sẽ giúp người dùng chỉnh sửa tài liệu, theo các báo cáo chính thức. Brian Leveem, giám đốc sản phẩm của Google đã đề cập trong một trong những blog của mình rằng những thay đổi mới được thiết kế để giúp khách hàng của họ trong việc tạo và chỉnh sửa bảng tính, tài liệu và bản trình bày trên chính điện thoại di động của họ.

Tùy thuộc vào mức độ thành công của việc sử dụng ứng dụng Tài liệu và Trang tính, một ứng dụng độc lập khác dành cho bản trình bày cũng sẽ được phát hành. China Topix cũng báo cáo, ‘Nỗ lực này cũng là một cách để Google nhắc người dùng của mình chỉ tải các ứng dụng di động mà họ cần’.

Các bản cập nhật tương tự như vậy cũng đã được Microsoft thực hiện. Trước đây, Microsoft đã có các ứng dụng di động riêng biệt cho các dịch vụ đám mây OneDrive của mình. Bằng cách tạo các ứng dụng độc lập cho Word, Excel và Powerpoint, Microsoft đã tăng khả năng hiển thị của mình trên các thiết bị di động, theo báo cáo chính thức.

. .