Ứng dụng iPad của Ấn Độ cho phép canh tác tốt hơn ở Mỹ!

Nhóm nghiên cứu và phát triển của Tavant Technologies tại Ấn Độ, một công ty tập trung vào phát triển phần mềm chuyên dụng, đang tạo điều kiện cho nông dân ở Mỹ làm việc năng suất hơn. Thế nào? Bằng cách trang bị cho chúng một ứng dụng iPad cung cấp thông tin về các loại đất, dinh dưỡng thực vật, thời tiết địa phương, mực nước và hơn thế nữa.

Hợp tác xã chăn nuôi và chăn nuôi bò sữa lớn nhất ở Mỹ, Land O’Lakes, đã tận dụng bộ não của người da đỏ Tavant để tạo ra một công cụ “WinField” có tên là R7.

Điều này cho phép Land O’Lakes ‘ 3 hàng vạn nông dân đối tác để truy cập dữ liệu theo vị trí cụ thể trong thời gian thực thông qua thời tiết và hình ảnh vệ tinh, giúp họ hình thành chiến lược canh tác phù hợp. Bằng cách tiết kiệm ngày công lao động quan trọng của con người, những người nông dân này sản xuất ra cây trồng chất lượng tốt hơn với giá thấp hơn.

. .