Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Video Whatsapp | Nhiều video phát cùng nhau |

Video Whatsapp | Nhiều video phát cùng nhau | Tạo ảnh ghép video | Chỉnh sửa video bởi ITECH

Ảnh bìa

? ? ,

, 6 ,, –

:
*) Acapella
*)
*)
*)
*)
*)
*),
*) ,,
*) ,,
*)

Bạn có muốn nhiều video phát cùng nhau không? hoặc bạn muốn trộn ảnh với video? Giống như ảnh ghép, bây giờ bạn có thể tạo ảnh ghép video.

Với Video ghép, bạn có thể đặt lên đến 6 video với nhau hoặc trộn ảnh với video, bạn có thể trộn với nhiều mẫu ảnh ghép khác nhau. Bạn cũng có thể thêm nhãn dán trên video.

Ghép video: Trộn video & ảnh Ghép video: Trộn video & ảnh

Các tính năng chính của Ghép video:
*) Tạo video Acapella.
*) Hợp nhất nhiều video với nhau.
*) Hợp nhất video và hình ảnh với nhau.
*) Trộn video với âm nhạc trên thiết bị của bạn.
*) Xem trước video cá nhân.
*) Kéo viền mẫu để điều chỉnh kích thước của từng phần mẫu.
*) Sau khi hoàn thành video, lưu nó vào thư viện theo mặc định.
*) Theo mặc định, âm thanh từ video dài nhất hoặc từ những gì bạn đã thêm.
*) Độ dài của video cuối cùng phụ thuộc vào video dài nhất, đối với các video ngắn hơn, nó chỉ cần lặp lại.
*) Thêm nhiều nhãn dán đẹp trên video