VoWiFi (Gọi WiFi) là gì, Cách sử dụng và các thiết bị được hỗ trợ

VoWiFi (Gọi WiFi) là gì, Cách sử dụng và các thiết bị được hỗ trợ 1

Cập nhật:

Kể từ khi VoWiFi được giới thiệu gần đây ở Ấn Độ, một số smartphones được đề cập dưới đây được tung ra trên thị trường mà không có tính năng Gọi WiFi có thể nhận được thông qua bản cập nhật phần mềm.

Câu chuyện gốc:

Dịch vụ Thoại qua Wi-Fi (VoWiFi), còn được gọi là Gọi Wi-Fi, cho phép người dùng sử dụng smartphones hỗ trợ VoWiFi để quay số để sử dụng các cuộc gọi thoại hoặc video khi có kết nối Wi-Fi. Người dùng thậm chí có thể thực hiện cuộc gọi VoWiFi ở chế độ Máy bay.

Lợi ích của VoWiFi:

 • Với VoWiFi, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi mà không cần tín hiệu di động (ví dụ: ở một địa điểm xa hoặc trong một tài sản có tường dày).
 • Nó cung cấp bảo hiểm trong nhà tốt hơn.

Cách sử dụng VoWiFi để thực hiện cuộc gọi:

Note: Tính năng này phải được nhà mạng / nhà điều hành di động của bạn hỗ trợ để sử dụng nó. Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để kích hoạt

 • Chuyển đến Điện thoại (Trình quay số).
 • Cài đặt.
 • Gọi Wi-Fi, sau đó kích hoạt gọi VoWiFi hoặc Wi-Fi. Sau khi kích hoạt, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tính năng gọi WiFi có thể không khả dụng ở các kiểu điện thoại sau ở một số vùng hoặc quốc gia.

Các thiết bị Huawei hỗ trợ gọi WiFi (VoWiFi):

 • Huawei Mate 10
 • Huawei Mate 10 Pro
 • Huawei Mate 10 Pro Porsche
 • Huawei P20
 • Huawei P20 Pro
 • Huawei Mate RS
 • Huawei Mate 20
 • Huawei Mate 20 Pro
 • Huawei Mate 20 X 4G
 • Huawei Mate 20 X 5G
 • Huawei P30
 • Huawei P30 Pro
 • Huawei Mate 30
 • Huawei Mate 30 Pro
 • Huawei Mate 30 5G
 • Huawei Mate 30 Pro 5G

Thiết bị Honor hỗ trợ gọi WiFi (VoWiFi):

 • Vinh dự 20
 • Danh dự 20 Pro
 • Danh dự 20
 • Honor 10 Lite
 • Danh dự 10
 • Chơi danh dự

Bạn cũng có thể gắn thẻ các thiết bị trong các nhận xét mà chúng tôi đã quên đề cập trong danh sách và hỗ trợ tính năng VoWiFi.

VoWiFi (Gọi WiFi) là gì, Cách sử dụng và các thiết bị được hỗ trợ 2