Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 1

Ứng dụng Ảnh trong Windows 10 có thể được sử dụng để xem và quản lý thư viện ảnh của bạn. Bạn có thể chọn thư mục mà ứng dụng Ảnh nhập ảnh. Nếu bạn quyết định trong quy trình quản lý của mình rằng bạn không cần hoặc không muốn có một album cụ thể hoặc thậm chí là một thư mục nguồn đã nhập nữa, bạn có thể xóa chúng. Hướng dẫn này hướng dẫn bạn trong quá trình xóa album khỏi ứng dụng Ảnh Windows ngày 10

Xóa một album ảnh

Để xóa album, trước tiên bạn phải mở ứng dụng Ảnh. Để làm như vậy, nhấn Windows , nhập ảnh và nhấn Enter. Sau đó, bạn muốn bấm vào tab album. bấm chuột phải vào album bạn muốn xóa và sau đó chọn Xóa từ menu ngữ cảnh.

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 2Bấm chuột phải vào album bạn muốn xóa, rồi bấm Xóa từ menu ngữ cảnh.

Bạn sẽ nhận được một cửa sổ xác nhận yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn xóa album. Xác nhận cũng nhắc nhở bạn rằng việc xóa album sẽ không xóa bất kỳ ảnh hoặc video nào trong đó. Nhấp vào Xóa để xóa album.

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 3Nhấp vào Xóa để xác nhận rằng bạn muốn xóa album.

Xóa một thư mục nguồn và nội dung của nó

Để xóa thư mục nguồn mà Ảnh nhập ảnh, bạn phải mở cài đặt. Để làm như vậy, nhấp vào biểu tượng hình elip ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào Cài đặt trong menu thả xuống.

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 4Mở cài đặt để xóa thư mục nguồn nhập ảnh vào Ảnh.

Ngay bên dưới nút Thêm thư mục là danh sách các thư mục nguồn hiện đang được sử dụng để nhập ảnh vào ứng dụng Ảnh. Nhấp vào biểu tượng X ở bên phải thư mục nguồn bạn muốn xóa.

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 5Nhấp vào biểu tượng X có liên quan để xóa thư mục nguồn.

Một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện để xác nhận rằng bạn muốn xóa thư mục nguồn. Nó cũng sẽ nhắc nhở bạn rằng nếu bạn xóa một thư mục nguồn, hình ảnh sẽ bị xóa khỏi ảnh nhưng sẽ không xóa chúng khỏi ổ cứng. Nhấp vào Xóa Thư mục để xóa thư mục nguồn khỏi Ảnh.

Windows 10: Xóa một album trong ảnh ứng dụng 6Nhấp vào Xóa Thư mục để xác nhận rằng bạn muốn xóa thư mục nguồn và nội dung của nó khỏi Ảnh.