WordPress 2.8.5 – Thắt chặt

Nhóm WordPress đã ra mắt WordPress 2.8.5 ngày nay là một phiên bản nâng cao để làm cho WordPress an toàn hơn. Vì việc cập nhật sẽ cải thiện tính bảo mật của trang web của bạn, bạn nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Những thay đổi quan trọng nhất trong phiên bản này là:

Một giải pháp cho các cuộc tấn công từ chối dịch vụ Trackback hiện đang được hiển thị. Loại bỏ các khu vực trong mã nơi mã php được đánh giá theo các biến. Thay đổi chức năng tải lên tệp để tất cả người dùng, bao gồm cả quản trị viên, có thể đưa vào danh sách trắng. Loại bỏ hai trình nhập thẻ bổ trợ cũ.

Nếu bạn nghĩ rằng blog của bạn trở thành nạn nhân của một trong những khai thác mới nhất, WordPress khuyên bạn nên sử dụng Trình quét khai thác WordPress để đảm bảo tất cả dấu vết của việc khai thác đã bị xóa.

Cập nhật ngay bây giờ và chắc chắn làm theo Hướng dẫn cơ bản để cập nhật WordPress.