Xem: Người đàn ông cắm trại trong sáu ngày để sở hữu iPhone của mình 6

Đó là sự thật mà Apple có một cơn sốt hoàn toàn khác nhau trong số những người hâm mộ của nó. Người đàn ông này ở đây đã cắm trại sáu ngày bên ngoài Apple Cửa hàng tại Đức, để là người đầu tiên sở hữu iPhone mới.

Video cung cấp: NTDTV, YouTube

Đây là một số video khác về Apple người hâm mộ vui mừng về khoảnh khắc trọng đại!

Video Lịch sự: MobileSyrup, YouTube

Video Lịch sự: cleveland.com, YouTube

. .