Xem: Sẽ như thế nào nếu bạn trai là điện thoại thông minh của bạn

Mumbai: Chắc hẳn đối với hầu hết chúng ta, cuộc sống không có điện thoại thông minh là điều khó tưởng tượng. Nhưng hãy nghĩ cuộc sống sẽ ra sao nếu bạn trai của bạn là điện thoại thông minh của bạn. Bạn sử dụng anh ta bất cứ khi nào bạn cảm thấy thích, bạn im lặng khi bạn muốn, bạn có thể thả anh ta xuống sàn, trong chậu. Vâng, nó nghe có vẻ thú vị.

Hãy tự quan sát bạn sẽ như thế nào khi có bạn trai là điện thoại của bạn.

Video lịch sự: BuzzFeedVideo, YouTube

. .