Xem: The Magical iPad

Apple iPad đi kèm với nhiều tính năng thú vị, nhưng chúng tôi cá là bạn chưa biết về tính năng huyền diệu ẩn tuyệt vời này. Đúng, bạn nghe đúng đấy, Appleipad của làm phép thuật.

Xem ở đây một số trò ảo thuật tuyệt vời được thực hiện với Apple iPad

Video được phép: sunamunadotcom2, YouTube

Bài hát này đã được trình diễn tại MIPIM ở Cannes bởi Charlie Caper và Erik Rosales

Video được phép: OnlyBestVidz, YouTube

Magic và Angry Bird. Cuộc sống đã được sắp xếp!

Video Lịch sự: iOSmagic, YouTube

. .