Xiaomi cung cấp cho Mi 3 điện thoại cho 25.000 khách hàng may mắn hôm nay

Bạn đã không thành công trong việc mua Mi của Xiaomi 3 từ Flipkart ngay cả sau khi đăng ký? Vào Ngày lớn hàng tỷ USD của Flipkart, Xiaomi đã quyết định cung cấp thiết bị cầm tay Mi3 cho 25.000 khách hàng đã đăng ký.

Tất cả các cá nhân đã đăng ký chỉ cần đăng nhập bằng cùng một ID được sử dụng cho Mi 3 đăng ký, mà không cần phải nhấp vào nút ‘mua’. Khi bạn đã đăng nhập, Xiaomi sẽ đảm bảo rằng Mi 3 sẽ tự động được thêm vào giỏ hàng của bạn vào tháng 10 6 lúc 10 giờ sáng và sẽ có sẵn để thanh toán cho đến khi 2: 00 giờ chiều.

Xiaomi Mi 3 có giá 13,999 Rs trên Flipkart. Để đảm bảo rằng tất cả người hâm mộ Mi đều có thể chạm tay vào Mi 3, công ty đang giới hạn đơn đặt hàng cho một điện thoại cho mỗi ID email đã đăng ký.

. .