xTorrent Pro – Trình phát video v2.0.2 [Latest]

xTorrent Pro - Trình phát video v2.0.2 [Latest] 1

Bây giờ bạn có thể bắt đầu xem video hoặc âm thanh torrent mà không cần chờ để tải xuống hoàn toàn. Chỉ cần thêm luồng torrent.

Tìm hỗ trợ được thêm cho video Xem video trên tất cả các thiết bị trên cùng một mạng với URL hỗ trợ thẻ SD được thêm Không có quảng cáo

Bắt đầu xem phim torrent hoặc âm thanh khi bạn tải xuống. Bạn không phải đợi quá trình tải xuống hoàn tất, chỉ cần thêm torrent và truyền phát. Thêm torrent với tệp từ hoặc .torrent. Truyền tệp cụ thể từ một torrent. Điều chỉnh tốc độ tải xuống. Kiểm tra trạng thái nguồn điện khi đăng ký. Phát video với trình phát của bạn. Chọn vị trí tải xuống cho torrent. Tùy chọn để xóa các tập tin sau khi truyền phát. Tạm dừng dòng torrent.

CÁI GÌ MỚI

  • sửa nhiều sự cố hơn

Màn

  • xTorrent Pro - Ảnh chụp màn hình trình phát video torrent
  • xTorrent Pro - Ảnh chụp màn hình trình phát video torrent
  • xTorrent Pro - Ảnh chụp màn hình trình phát video torrent
  • xTorrent Pro - Ảnh chụp màn hình trình phát video torrent
  • xTorrent Pro - Ảnh chụp màn hình trình phát video torrent

Liên kết tải xuống

xTorrent Pro – Trình phát video v2.0.2 APK / Gương