10 phản ứng vui nhộn trên mạng xã hội đối với iPhone 6

Apple, vào tháng Chín 9, ra mắt các thiết bị hàng đầu của mình, iPhone 6, điện thoại Iphone 6 Plus và Apple Watch. Bây giờ, sau những tin đồn, Apple trở thành mục tiêu của nhà sản xuất hài hước.

Dưới đây là một số phản ứng vui nhộn của mọi người trên phương tiện truyền thông xã hội, trước và sau khi Apple phóng:

1. Bạn có thể đáp ứng những mong đợi Apple?

2. Đúng vậy! Tôi sẽ sống lại từ cõi chết.

3. Sự thật đã được nói

4. Đó là sự đổi mới thực sự!

5. Quay lại tương lai?

6. Nếu bạn không có iPhone, tốt, bạn không có iPhone!

7. Điều đó có vẻ hợp pháp!

8. Alrighty sau đó! Tìm cho tôi một bác sĩ.

9. Nhận ra sự khác biệt!

10. Đến nữa hả anh?

Nguồn: Facebook/Twitter/Instagram

. .