Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Chính sách DMCA

Xóa nội dung DMCA

https://apsachieveonline.org tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên apsachieveonline.org, vui lòng gửi cho chúng tôi bằng chứng rằng bạn là Tác giả của nội dung, kèm theo URL của trang bạn muốn xóa khỏi trang web của chúng tôi theo email sau: [email protected]

Hoặc điền vào Biểu mẫu này và gửi cho chúng tôi URL trang web của bạn . (Nội dung sẽ bị xóa trong vòng 8 giờ).