Asus RT-AX86U, bộ định tuyến hiệu năng cao mới có chứng chỉ chơi game