Bạn có thể trò chuyện video trên Windows Điện thoại miễn phí

Mumbai: ooVoo, một ứng dụng trò chuyện video xã hội hiện đã có trên Windows Điện thoại. Ứng dụng này sẽ giúp người dùng thực hiện các cuộc gọi video 1-1 cũng như trò chuyện nhóm miễn phí.

ooVoo cho phép Windows Người dùng điện thoại có thể trò chuyện video với tối đa 12 người tham gia, theo báo cáo chính thức. Nó cũng bao gồm một tùy chọn loại bỏ tiếng vang cho âm thanh trong như pha lê. Công nghệ video Superclear của ooVoo có thể tự động điều chỉnh để mất gói trong các cuộc gọi video băng thông thấp.

Người ta cũng có thể sử dụng ooVoo cho Windows Điện thoại để ghi và chia sẻ hình ảnh và video. Tất cả những gì bạn cần làm là tải xuống Ovoo từ Windows Lưu trữ điện thoại và bắt đầu nhắn tin trò chuyện và cuộc gọi video miễn phí.

. .