Bị rò rỉ: iPhone 6 cũng sẽ có biến thể 128GB

Thông tin rò rỉ về iPhone 6 là tất cả trên Internet. Đây là một cái khác, chỉ dung lượng bộ nhớ trong.

Một bức ảnh cho thấy sơ đồ của iPhone 6 từ Weibo.com, bị rò rỉ bởi @Geekbar, xác nhận rằng iPhone 6 cũng sẽ có biến thể dung lượng lưu trữ 128GB. Thông tin cũng cho thấy rằng iPhone 6 sẽ có ba phiên bản — 16GB, 64GB và 128GB. Tuy nhiên, biến thể 32GB không hiển thị. Sẽ Apple giết 32 GB biến thể bằng cách thay thế nó bằng 64GB và 128GB trực tiếp? Và biến thể 16GB sẽ là iPhone 6C?

Từ chi tiết của những hình ảnh bị rò rỉ, có vẻ như Apple sẽ phục vụ cho các mẫu giá rẻ với iPhone 16GB 6 và phục vụ cho phân khúc trên với các mẫu 64GB và 128GB. Tuy nhiên, chỉ có sự ra mắt của iPhone 6 sẽ là người phá băng cuối cùng.

. .