Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách bảo vệ dữ liệu iPhone của bạn bằng các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư được tích hợp trong iOS 11

Khi ngày càng có nhiều công ty và dịch vụ tận dụng dữ liệu người dùng ở mức độ lớn hơn, việc nhận thức được các tùy chọn quyền riêng tư của bạn và cách bạn có thể đảm bảo cài đặt iPhone của mình được căn chỉnh ngày càng trở nên quan trọng hơn. Cho dù đã được một thời gian kể từ khi bạn kiểm tra cài đặt quyền riêng tư của mình hay bạn chưa bao giờ xem xét kỹ lưỡng, hãy làm theo để đảm bảo mọi thứ được đặt theo ý thích của bạn.

May mắn thay, Apple cung cấp các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ về cách sử dụng dữ liệu của bạn ngay trong cài đặt iOS 11. Hãy đi sâu vào.

Mở Cài đặt và vuốt xuống để tìm Quyền riêng tư

Dịch vụ Vị trí là nơi chính để tìm và điều chỉnh tùy chọn cho từng ứng dụng nhưng bạn cũng có thể xem bên dưới trong các danh mục như Vị trí, Danh bạ, Lịch, Lời nhắc, v.v. để biết thêm các biện pháp kiểm soát quyền riêng tư

Apple yêu cầu nhà phát triển mô tả ứng dụng làm gì với dữ liệu vị trí, hãy tìm phần này ngay bên dưới tùy chọn Khi sử dụng hoặc Luôn luôn để giúp bạn đưa ra quyết định

Đi xa hơn

Ở đầu trang cài đặt Dịch vụ vị trí, bạn sẽ tìm thấy Chia sẻ vị trí của tôi. Điều này là để cho phép bạn bè và gia đình nhìn thấy vị trí của bạn thông qua một số Applecác ứng dụng của bên thứ nhất như Tìm bạn bè và Tin nhắn của tôi cũng như một số tính năng dựa trên vị trí với Siri, HomePod hoặc HomeKit.

Bạn cũng có thể thay đổi thiết bị mà bạn đang chia sẻ vị trí của mình và xóa mọi thiết bị cũ hoặc không cần thiết bằng cách vuốt từ phải sang trái.

Dịch vụ hệ thống

Đi tới cuối trang cài đặt Dịch vụ vị trí để tìm Dịch vụ hệ thống. Tại đây, bạn có thể tùy chỉnh tất cả cài đặt về cách iPhone hoặc iPad của bạn sử dụng dữ liệu vị trí trên toàn hệ thống.

Bạn cũng sẽ tìm thấy các nút chuyển đổi để chia sẻ dữ liệu vị trí của mình nhằm cải thiện Apple sản phẩm tại đây.

Bạn có thể tìm thấy chú giải về ý nghĩa của các mũi tên vị trí khác nhau trong cài đặt (như đã thấy ở trên). Bạn có thể sử dụng chú giải khi nhìn thấy mũi tên dịch vụ vị trí trên thanh trạng thái của iPhone cũng như trong cài đặt.

Điều chỉnh trên cơ sở tính năng của mỗi ứng dụng/phần cứng

Một cách cuối cùng để kiểm tra và điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của bạn là cho phép các ứng dụng của bên thứ ba có quyền truy cập vào phần cứng iPhone và các ứng dụng tích hợp của bạn. Bạn sẽ tìm thấy các cài đặt này trong cài đặt Quyền riêng tư chính.