Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách dễ dàng thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn

Tài khoản Yahoo của bạn có thư Yahoo của bạn và do đó cần phải luôn được bảo mật. Giống như bất kỳ trang web nhạy cảm nào khác, việc thay đổi mật khẩu Yahoo định kỳ sẽ giúp giữ tài khoản của bạn an toàn trước những kẻ xâm nhập.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn quy trình đơn giản và dễ dàng để thay đổi mật khẩu Yahoo của bạn. Trước khi bắt đầu, bạn cần nghĩ đến một mật khẩu tốt. Một mật khẩu tốt là mật khẩu mạnh và không dễ bị đoán bởi ngay cả những người thân thiết với bạn.

Truy cập Yahoo.com và đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng mật khẩu hiện tại. Điều hướng đến Trang bảo mật tài khoản. Bạn có thể đến đó bằng cách đặt con trỏ chuột lên ảnh hồ sơ và chọn ‘Thông tin tài khoản’. Trên trang Thông tin tài khoản, nhấp vào ‘Bảo mật tài khoản’. Bạn có thể được nhắc nhập lại mật khẩu hiện tại của mình.

Trên trang Bảo mật tài khoản, nhấp vào ‘Thay đổi mật khẩu’. Bạn sẽ thấy một trang nơi bạn có thể nhập và nhập lại mật khẩu mới của mình.

Yahoo sẽ hướng dẫn bạn tạo mật khẩu tốt cho tài khoản của mình. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút ‘Tiếp tục’ để kết thúc quá trình. Bây giờ bạn sẽ truy cập Yahoo Mail của mình và các sản phẩm Yahoo khác được liên kết với tài khoản đó bằng mật khẩu mới.