Cách khắc phục Anonytun Không kết nối hoặc cắt hạn ngạch Flash

Cách khắc phục Anonytun Không kết nối hoặc cắt hạn ngạch Flash – Hiện tại người dùng Telkomsel và các nhà khai thác di động khác phải rất quen thuộc với ứng dụng VPN này.

Anonytun thực sự đã được chứng minh có khả năng thay đổi các loại hạn ngạch giải trí được đưa ra bởi các nhà khai thác di động để trở thành hạn ngạch chính thường xuyên trong 24 giờ.

Bởi vì như đã biết rằng bản thân Anonytun có kết nối SSL, tính năng này rất cần thiết để URL lỗi từ hạn ngạch giải trí mà chúng ta nhập vào tiêu đề máy chủ có thể được chuyển để có thể cắt hạn ngạch giải trí.

Anonytun là gì?

Gần đây, nhiều người dùng Anonytun đã phàn nàn rằng Anonytun thường không kết nối hoặc thậm chí không thể kết nối, nhưng những gì vẫn bị hút lên vẫn là hạn ngạch flash.

Điều này thường xảy ra khi người dùng Telkomsel sẽ thay đổi hạn ngạch videomax hoặc giải trí khác. Nhưng chỉ về nó, điều này có thể ở trên bằng cách thực hiện một vài bước mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này.

Anonytun không kết nối

Trước khi chúng tôi bước vào cách khắc phục chúng, điều đó giúp chúng tôi biết trước nguyên nhân khiến Anonytun không kết nối hoặc cắt hạn ngạch flash.

Một nguyên nhân phổ biến thường xảy ra là URL URL được sử dụng không còn hoạt động. Nguyên nhân tiếp theo là lỗi URL được sử dụng không hỗ trợ trong khu vực cư trú của bạn.

Một nguyên nhân khác vẫn sai trong việc thiết lập Đường hầm tàng hình Anonytun. Để biết cách đặt Anonytun chính xác, bạn có thể xem các bài đăng trong trang này Cách đặt Anonytun Videomax

Như chúng ta biết, các nhà khai thác di động tiếp tục cập nhật các lỗi URL có thể được sử dụng bởi Anonytun.

Vì vậy, theo thời gian, URL lỗi videomax hoặc URL lỗi hạn ngạch giải trí khác sẽ tiếp tục thay đổi. Và không sao, dưới đây là một cách để vượt qua Anonytun không kết nối hoặc cắt hạn ngạch flash.

Cách khắc phục Anonytun Không kết nối hoặc cắt hạn ngạch Flash

1. Phải sử dụng IP Bắt đầu với 100

IP 100 là gì? IP 100 là một phần của lỗi mới nhất để Anonytun có thể thay đổi hạn ngạch videomax hoặc hạn ngạch khác thành hạn ngạch flash. Không có IP 100, Anonytun sẽ không thể kết nối, có thể kết nối nhưng vẫn sẽ cắt hạn ngạch flash.

Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu kết nối Anonytun với máy chủ, vui lòng tìm địa chỉ IP đầu tiên cho điện thoại di động của bạn bắt đầu bằng 100.

Thủ thuật rất dễ dàng, trên trang nhất của Anonytun chính xác trong tiêu đề có sắp xếp số hiển thị địa chỉ IP trên điện thoại di động của bạn.

Ví dụ: 10.234,43.3 tốt, sau đó vui lòng thay đổi IP để nó bắt đầu bằng 100.xx.xx.xx.

Để thay đổi, bạn chỉ cần BẬT chế độ máy bay, IP sẽ tự động được thay thế. BẬT chế độ máy bay TẮT cho đến khi bạn tìm thấy IP 100.

2. Sử dụng URL BUG hoạt động

Đảm bảo URL lỗi được sử dụng vẫn còn hoạt động, để biết cách kiểm tra, bạn có thể sử dụng ứng dụng HTTP Injection sau đó đi đến công cụ Trình kiểm tra máy chủ. Nếu trạng thái hiển thị 200OK thì URL có thể sẽ được sử dụng.

Cũng xem: Videomax mới nhất của BUG hoạt động Anonytun mà không cần cắt hạn ngạch flash

3. BẬT dữ liệu điện thoại di động

Nếu bạn đã có IP 100 và đã sử dụng URL URL đang hoạt động, thì bạn có thể thử BẬT dữ liệu di động.

4. Sử dụng phiên bản Anonytun 2.4

Nhà phát triển Anonytun hiện đã cập nhật phiên bản lên 6.8 rất nhiều tính năng được thêm vào mà không hoạt động nhiều để thay đổi hạn ngạch videomax.

Sau đó, bạn có thể thử sử dụng phiên bản cũ của Anonytun để thay đổi hạn ngạch videomax hoặc hạn ngạch giải trí khác.

5. Thay đổi Cổng từ 443 thành 80 hoặc 8080

Chà, thay đổi cổng bạn cũng có thể thử nếu bạn gặp phải khấu trừ hạn ngạch flash. Các cổng bạn có thể thử là 80 hoặc 8080, thay đổi các cổng trong phần Giao thức kết nối và trong phần Máy chủ giả mạo.

Cũng xem: Cách đặt KPide Revolution Revolution Videomax thành Telkomsel Flash mới nhất

Chà, đó chỉ là một vài thủ thuật mà bạn có thể cố gắng vượt qua Anonytun không kết nối hoặc cắt hạn ngạch flash.

Hy vọng bài đánh giá này có thể khắc phục các vấn đề của bạn khi sử dụng Anonytun để thay đổi hạn ngạch giải trí của nhà điều hành di động. Có một thử.