Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách lưu trữ tất cả Facebook Bài viết cùng một lúc

Bạn có thể lưu trữ Facebook các bài đăng để đảm bảo chúng không xuất hiện trên hồ sơ của bạn khi ai đó thực sự mở ra để xem nó.

Cũng có thể chọn một số Facebook đăng và lưu trữ chúng, nghĩa là chỉ một số ít được chọn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chọn tất cả các bài viết bạn đã từng đăng trên đó thì sao? Facebook để lưu trữ chúng?

Sau đó, bạn có thể làm điều đó và đây là cách thực hiện.

Lưu trữ tất cả Facebook Bài viết cùng một lúc

Lưu trữ một bài viết thực sự có nghĩa là gì?

Việc lưu trữ sẽ ẩn Facebook bài viết từ những người khác xem hồ sơ của bạn. Chúng sẽ bị xóa khỏi hồ sơ của bạn và bạn sẽ là người duy nhất có thể xem hoặc truy cập chúng. Bạn có thể sử dụng điện thoại Android hoặc iPhone trên Facebook ứng dụng để làm điều này.

Phóng Facebook và nhấn vào biểu tượng hồ sơ của bạn ở phía trên bên phải màn hình. Nhấn vào tên của bạn để mở trang hồ sơ của bạn.

Bạn nên thấy 3 dấu chấm bên cạnh Thêm câu chuyện, vì vậy hãy nhấn vào chúng. bên trong Hồ sơ Cài đặt trang, nhấn vào Hoạt động đăng nhập.

Chọn bài đăng của bạn và nhấn vào Quản lý bài viết của bạn. Trên trang xuất hiện, bạn có thể chọn một bài đăng bạn muốn lưu trữ. Bạn cũng có thể chọn nhiều bài bằng cách chọn hộp kiểm bên cạnh mỗi bài đăng.

Để chọn tất cả các bài viết của bạn bằng cách kiểm tra Tất cả tùy chọn xuất hiện ngay khi bạn bắt đầu lựa chọn bài viết.

Gõ vào Lưu trữ và xác nhận bằng cách chọn Di chuyển đến Lưu trữ. Các bài viết sẽ bị ẩn (được lưu trữ) và không còn xuất hiện trên trang của bạn nữa. Facebook hồ sơ.

Bạn luôn luôn có thể mà hủy lưu trữ tất cả những bài đăng này hoặc những bài bạn cần sau này.

Trường hợp xóa bài viết thay vì lưu trữ?

Vì vậy, tại sao không xóa bài đăng nếu bạn không muốn người dùng khác xem chúng?

Sử dụng quy trình này, bạn có thể chọn tương tự tất cả các bài đăng của mình và xóa chúng hàng loạt vì tùy chọn này cũng xuất hiện khi bạn thực hiện lựa chọn bài đăng.

Tuy nhiên, chuyển chúng vào kho lưu trữ là cách tốt hơn để giải quyết mọi việc thay vì xóa các bài đăng khỏi hồ sơ của bạn. Ai biết được, bạn có thể thay lòng đổi dạ sau này.