Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xem lịch sử đăng nhập Gmail của bạn

Mỗi khi bạn hoặc ai đó đăng nhập vào tài khoản gmail của bạn từ một thiết bị hoặc trình duyệt mới, bạn sẽ nhận được thông báo Gmail cảnh báo về hoạt động trong tài khoản của mình. Hầu hết chúng ta đều bỏ qua những email đó vì chúng ta không nghĩ đó là vấn đề lớn hoặc chúng ta nghĩ rằng đó là do chúng ta.

Nhưng Gmail không chỉ giữ thông tin đăng nhập mới mà còn theo dõi mọi phiên trong tài khoản Gmail của bạn. Vì vậy, nếu bạn nghi ngờ có hoạt động cá nào đó đang diễn ra trong tài khoản Gmail của mình, bạn luôn có thể kiểm tra lịch sử Đăng nhập dưới dạng phiên.

Lịch sử phiên (đăng nhập) này thường mang nhiều thông tin hữu ích hơn và nó nằm ngay trong tài khoản Gmail của bạn trong trường hợp bạn muốn xem qua.

Mở Gmail trên trình duyệt web và đăng nhập. Từ trang chủ Gmail, cuộn xuống cuối trang cho đến khi bạn nhìn thấy Hoạt động tài khoản cuối cùng của bạn.

Bấm vào Chi tiết. Một cửa sổ sẽ bật lên hiển thị một số phiên gần đây nhất được đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nó hiển thị quốc gia, địa chỉ IP và ngày diễn ra phiên.

Nếu bạn thấy bất kỳ phiên đáng ngờ nào, hãy nhấp vào ‘Chi tiết khác’ để xem ngay cả phiên bản hệ điều hành, phiên bản trình duyệt và đó là phiên bản dành cho thiết bị di động hay máy tính để bàn.

Nếu ngay cả sau khi kiểm tra chi tiết, bạn vẫn không nhận ra phiên hoặc thông tin đăng nhập thì có nghĩa là có khả năng ai đó đang truy cập tài khoản Gmail của bạn. Đó là nếu bạn chắc chắn rằng mình không sử dụng VPN vì điều này sẽ làm mất lịch sử đăng nhập Gmail của bạn. Bạn cần phải đăng xuất tất cả các phiên khác và có thể thay đổi mật khẩu của mình.