Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xem và trích xuất Note Từ bản sao lưu iTunes bằng 3uTools?

Đối với hầu hết người dùng iOS, họ đã quen với việc ghi nhiều ghi chú khi sử dụng iPhone, bao gồm danh sách mua sắm, cuộc hẹn, ghi chú trong lớp, v.v. Một số iFan có thể sao lưu iPhone bằng iTunes, nhưng iTunes không cho phép họ truy cập và đọc các bản sao lưu , vậy vấn đề nảy sinh là làm cách nào bạn có thể trích xuất và truy xuất các ghi chú từ bản sao lưu iTunes? Hướng dẫn này nhằm mục đích giới thiệu cách xem ghi chú từ bản sao lưu iTunes bằng 3uTools.

Lời nhắc ấm áp:

Bản sao lưu iTunes giống như Sao lưu/Khôi phục 3uTools, vì vậy bạn có thể sử dụng trực tiếp Sao lưu/Khôi phục 3uTools để sao lưu iPhone của bạn.

Bước 1: Tải xuống và cài đặt 3uTools (V2.09) mới nhất trên PC. Chạy 3uTools -> kết nối iDevice của bạn với PC -> bấm vào Hộp công cụ.

Bước 2: Nhấp vào Sao lưu/Khôi phục -> Quản lý sao lưu.

Bước 3: Chọn bản sao lưu bạn muốn xem và bấm vào Xem ngay. Nếu bạn không thể tìm thấy bản sao lưu của mình, vui lòng Thêm bản sao lưu của bạn từ PC của bạn.

Bước 4: Như được hiển thị bên dưới, Nhấp chuột Note -> ghi chú.qlitebây giờ bạn có thể xem tất cả ghi chú của iDevice.

Bước 5: Điều đáng nói là 3uTools có thể giúp bạn xuất ghi chú từ PC sang iPhone. Bạn chỉ cần nhấp vào Xuất.

Tất nhiên, bạn có thể khôi phục riêng các bản sao lưu ghi chú vào iDevice bằng 3uTools, chỉ cần nhấp vào Dữ liệu -> Ghi chú -> chọn các mục bạn muốn khôi phục -> nhấp vào Khôi phục.