Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách xóa danh bạ khẩn cấp khỏi iPhone

Những người liên hệ khẩn cấp có thể cực kỳ hữu ích trong thời điểm khủng hoảng, đảm bảo rằng những người thân yêu của bạn có thể liên lạc được khi cần.

Tuy nhiên, hoàn cảnh thay đổi và bạn có thể muốn cập nhật hoặc xóa danh bạ khẩn cấp khỏi thiết bị của mình. Cho dù bạn đang cập nhật danh bạ hay chỉ muốn xóa thông tin khẩn cấp trên iPhone, chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ cho bạn cách xóa danh bạ khẩn cấp khỏi iPhone một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cách xóa danh bạ khẩn cấp khỏi iPhone

Đầu tiên, xác định vị trí “Sức khỏe” ứng dụng trên màn hình chính của bạn và nhấn vào nó. Chạm vào “Biểu tượng hồ sơ” ở góc trên cùng bên trái của màn hình ứng dụng Sức khỏe để mở trang hồ sơ ứng dụng Sức khỏe của bạn. Khi bạn ở trang hồ sơ ứng dụng Sức khỏe, hãy nhấn vào “ID y tế“.

Tiếp theo, chạm vào “Biên tập” ở góc trên bên trái. Cuộn qua danh sách và bạn sẽ thấy một phần có nhãn “Liên hệ khẩn cấp.” Danh sách các liên hệ khẩn cấp hiện tại của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình.

Để xóa liên hệ, hãy nhấn vào dấu trừ màu đỏ () bên cạnh liên hệ bạn muốn xóa. Điều này sẽ tiết lộ “Xóa bỏTùy chọn mà bạn cần nhấn vào để xóa liên hệ. Sau khi bạn đã xóa các liên hệ khẩn cấp mong muốn, hãy nhấn vào “Xong” để lưu cài đặt của bạn.

Điều quan trọng cần lưu ý là những người liên hệ khẩn cấp có thể là nguồn tài nguyên có giá trị trong những tình huống nguy kịch, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật họ kịp thời bất cứ khi nào cần thiết. Hãy nhớ rằng, điều cần thiết là luôn chuẩn bị sẵn sàng và sẵn sàng liên hệ cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.