Tin tức và Phân Tích của tất cả các Thiết bị di động!

CC, BCC và To: Sự khác biệt và cách sử dụng trong Gmail và Outlook

Khi bạn muốn gửi e-mail cho một người, bạn luôn sử dụng ‘To’. Đây là cách bạn gửi email theo mặc định. Nhưng bạn có quen thuộc với ‘CC’ và ‘BCC’ không? Các tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn muốn gửi email cho nhiều người. Hôm nay chúng ta sẽ cùng các bạn xem sự khác biệt là gì và trong những tình huống nào thì cái này phù hợp để sử dụng hơn cái kia.

Sự khác biệt giữa CC và BCC

Bạn có thể coi CC là bản sao và BCC là bản sao mù. Với CC, người nhận có thể thấy rằng e-mail không chỉ được gửi cho họ mà một bản sao cũng đã được gửi cho người khác. Bạn có sử dụng BCC không? Khi đó người nhận chỉ thấy rằng e-mail đã được gửi cho mình. Trong trường hợp đó, tên và địa chỉ e-mail của những người khác sẽ không hiển thị.

Khi nào bạn sử dụng CC?

CC rất hữu ích nếu bạn muốn gửi email cho nhiều người. Giả sử bạn mong đợi phản hồi từ một người và bạn chỉ muốn thông báo cho người khác. Sau đó, bạn có thể nhập địa chỉ e-mail của người mà bạn mong đợi phản hồi tại ‘Tới’. Nhập địa chỉ e-mail của những người khác tại ‘CC’. Người nhận sau đó sẽ thấy rằng một bản sao khác đã được gửi cho những người này.

Mục lục

Khi nào bạn sử dụng BCC?

Có nhiều tình huống bạn có thể tưởng tượng trong đó bạn không muốn người khác nhìn thấy bản sao. Giả sử bạn gửi một bản tin cho nhiều người. Điều cuối cùng bạn muốn là tất cả những người nhận này nhìn thấy tên và địa chỉ email của nhau. Điều này rất không chuyên nghiệp và cũng vi phạm quyền riêng tư của những người liên quan. Trong trường hợp đó, bạn nên sử dụng trường nhập ‘BCC’. Khi đó người nhận sẽ không thấy bản sao khác đã được gửi cho người khác.

Sử dụng CC và BCC trong Gmail trên máy tính

Bây giờ bạn đã biết sự khác biệt giữa CC và BCC, đã đến lúc sử dụng chúng. Bạn làm điều này như sau:

 • Tới trang web của Gmail.
 • Bạn chưa đăng nhập? Sau đó đăng nhập với thông tin chi tiết của bạn.
 • Nhấp vào ‘Soạn’ ở trên cùng bên trái.
 • Một tin nhắn e-mail mới sẽ mở ra và con trỏ ở vị trí ‘Bật’.
 • Nhấp vào ‘CC’ ở bên phải và trường nhập mới sẽ xuất hiện. Tại đây bạn có thể nhập địa chỉ e-mail của người nhận sẽ nhận được một bản sao.
 • Nhấp vào ‘BCC’ ở bên phải và trường nhập mới sẽ xuất hiện. Tại đây bạn có thể nhập địa chỉ e-mail của người nhận sẽ nhận được bản sao ẩn.

Sử dụng CC và BCC trong Gmail trên điện thoại

Bạn muốn gửi email qua điện thoại của mình? Sau đó, bạn làm điều đó như sau:

 • Mở ứng dụng Gmail.
 • Nhấp vào ‘Soạn’ ở dưới cùng bên phải.
 • Một tin nhắn e-mail mới sẽ mở ra và con trỏ ở vị trí ‘Bật’.
 • Nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải và hai trường nhập mới sẽ xuất hiện.
 • Nhập người nhận sẽ nhận bản sao tại ‘CC’.
 • Nhập những người nhận sẽ nhận được bản sao ẩn tại ‘BCC’.

Sử dụng CC và BCC trong Outlook trên máy tính

Bạn có thể chọn sử dụng Outlook thay vì Gmail. Bạn làm điều này như sau:

 • Mở chương trình Outlook trên máy tính của bạn.
 • Nhấp vào ‘Email mới’ ở trên cùng bên trái.
 • Một tin nhắn e-mail mới sẽ mở ra và con trỏ ở vị trí ‘Bật’.
 • Nhấp vào ‘Tùy chọn’ ở trên cùng rồi nhấp vào biểu tượng có ba dấu chấm ở bên phải.
 • Nhấp vào ‘BCC’. Hai trường nhập bổ sung hiện xuất hiện trong phần ‘Bật’.
 • Nhập người nhận sẽ nhận bản sao tại ‘CC’.
 • Nhập những người nhận sẽ nhận được bản sao ẩn tại ‘BCC’.

Sử dụng CC và BCC trong Outlook trên điện thoại

Cũng có thể sử dụng Outlook thông qua ứng dụng trên điện thoại. Bạn làm điều này như sau:

 • Mở ứng dụng Outlook.
 • Nhấp vào biểu tượng bút và giấy ở phía dưới bên phải.
 • Một tin nhắn e-mail mới sẽ mở ra và con trỏ ở vị trí ‘Bật’.
 • Nhấp vào mũi tên xuống ở bên phải và hai trường nhập mới sẽ xuất hiện.
 • Nhập người nhận sẽ nhận bản sao tại ‘CC’.
 • Nhập những người nhận sẽ nhận được bản sao ẩn tại ‘BCC’.

Các mẹo khác dành cho Gmail và Outlook

Chúng tôi hy vọng bạn đã học được điều gì đó từ bài viết này! Bạn có muốn nhận thêm một số mẹo liên quan đến Gmail và Outlook không? Hãy xem cách thiết lập trả lời tự động trong Gmail. Bạn có sử dụng cả Gmail và Outlook không và bạn có nghĩ việc đồng bộ hóa lịch của cả hai sẽ hữu ích không? Sau đó hãy xem bài viết này.