Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Chia sẻ Lịch Google của bạn với người khác

Lịch Google là một trong những sản phẩm hữu ích nhất của Google có đầy đủ các tính năng và cài đặt để quản lý tất cả các cuộc hẹn và lịch trình của chúng ta. Đôi khi, khi đặt lịch hẹn và lên lịch sự kiện cho nơi làm việc hoặc gia đình của bạn, bạn cần chia sẻ thông tin này với những người liên quan.

Một lời nói không bao giờ là đủ vì người ta hay quên. Lịch Google có tính năng chia sẻ mạnh mẽ cho phép bạn chia sẻ lịch Google và các sự kiện trên lịch của mình với người khác. Việc chia sẻ thông tin này đảm bảo tất cả các bên đều thống nhất về các sự kiện và cuộc hẹn đã lên lịch.

Bạn có thể chia sẻ lịch Google với một người cụ thể hoặc công chúng. Bạn cũng có thể nhúng lịch Google của mình vào một trang web để khán giả xem trang web/blog của bạn.

Bạn có thể chia sẻ lịch hiện có hoặc trong khi tạo lịch mới. Bạn không thể chia sẻ lịch từ ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Chia sẻ với công chúng:

Đặt lịch của bạn ở chế độ công khai có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể xem lịch của bạn. Nếu bạn có hội trường hoặc sân vận động nơi tổ chức các sự kiện công cộng và bạn muốn càng nhiều người xem lịch của mình thì đây là hình thức chia sẻ lý tưởng. Chia sẻ như thế này sẽ làm cho lịch của bạn hiển thị với mọi người. Lịch của bạn cũng sẽ có sẵn trong kết quả tìm kiếm của Google.

Để chia sẻ lịch Google với công chúng, hãy tạo lịch mới và chọn hộp kiểm ‘Đặt lịch này ở chế độ công khai’. Bạn có thể chọn thông tin bạn muốn chia sẻ với công chúng bằng hộp kiểm thứ hai. Nếu bạn muốn ẩn chi tiết về hoạt động lịch của mình và chỉ cho biết bạn rảnh hay bận, hãy chọn hộp kiểm.

Chia sẻ lịch của bạn với những người cụ thể:

Bạn có thể chia sẻ lịch Google với bạn bè, thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp cụ thể. Để thực hiện việc này, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn chia sẻ lịch của mình. Sau đó, bạn có thể quản lý quyền cho một người cụ thể bằng menu thả xuống ở bên phải địa chỉ email. Bạn có thể thêm bao nhiêu người và cấp các quyền khác nhau tùy thích.

Nếu bạn không muốn chia sẻ lịch của mình với một người cụ thể nữa, bạn có thể xóa địa chỉ email của người đó khỏi danh sách bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa ở phía ngoài cùng bên phải.

Nhúng Lịch Google vào Blog/Trang web của bạn:

Bạn cũng có thể nhúng lịch Google vào blog hoặc trang web của mình để khách truy cập trang web của bạn có thể nhìn thấy lịch đó. Để làm điều này, trước tiên bạn cần tạo Lịch. Sau đó đi tới bảng điều khiển bên trái nơi có danh sách lịch của bạn.

Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh lịch bạn muốn nhúng và chọn ‘Cài đặt lịch’. Trên trang cài đặt lịch, sao chép mã nhúng và dán vào html trang web của bạn.

Lịch phải được công khai trước khi được nhúng.

Mục lục