Google chấm dứt hỗ trợ cho phần mềm thực tế ảo Daydream

Với việc tai nghe Daydream View VR kết thúc vào tháng 10 năm 2019, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi phần mềm Daydream bị ngừng sản xuất. Công ty hiện đã thông báo trên trang web Daydream Help rằng phần mềm thực tế ảo Daydream không còn được hỗ trợ nữa. Người dùng vẫn có thể truy cập dịch vụ nhưng họ sẽ không nhận được các bản cập nhật phần mềm và bảo mật mới.

Đối với ứng dụng Daydream dành cho Android, hỗ trợ dành cho ứng dụng này đã chính thức kết thúc với việc phát hành Android 11. Công ty cảnh báo rằng ứng dụng có thể hoạt động không chính xác trên các thiết bị chạy phiên bản Android 11 trở lên của Android. sistema hoạt động cho smartphones🇧🇷

Nhiều ứng dụng và trải nghiệm của bên thứ ba dành cho nền tảng Daydream có thể vẫn có sẵn dưới dạng ứng dụng độc lập trong cửa hàng. Google Play Store🇧🇷 Google cho biết họ không mong đợi người dùng mất thông tin tài khoản hoặc chức năng ứng dụng của bên thứ ba do Daydream không còn được công ty hỗ trợ.

Với việc bán tai nghe thực tế ảo Daydream View kết thúc vào tháng 10 năm 2019,
chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi phần mềm Daydream ngừng hoạt động
(Phát lại / Google)

Những dấu hiệu đầu tiên cho thấy Daydream sắp kết thúc vào tháng 6 năm ngoái, khi công ty ngừng cung cấp ứng dụng Google Play Phim cho nền tảng này. Ứng dụng cho phép thuê, mua và xem phim cũng như các tập chương trình truyền hình trong môi trường thực tế ảo. Thiết bị dòng Google Pixel 4 cũng được tung ra thị trường mà không hỗ trợ nền tảng Daydream.

Via: Neowin.net Nguồn: Google Daydream Help

🇧🇷

Những bài viết liên quan

Back to top button