Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để bảo mật hoàn toàn màn hình khóa của iPhone?

Hướng dẫn này nhằm mục đích chỉ cho bạn ba phương pháp để bảo mật hoàn toàn màn hình iPhone của bạn. Tùy thuộc vào sở thích của riêng bạn và mức độ an toàn mà bạn muốn màn hình khóa, bạn có thể chọn tắt tất cả hoặc thông tin đã chọn xuất hiện trên màn hình khóa của iPhone.

# Vô hiệu hóa thông báo

Bước chân 1: Mở ứng dụng “Cài đặt” và đi tới phần “Thông báo”.

Bước chân 2: Chọn ứng dụng bạn muốn tắt thông báo.

Bước chân 3: Tại đây, bạn sẽ tìm thấy nút chuyển đổi cho “Hiển thị trên màn hình khóa“. Tắt tính năng này và bạn sẽ không còn nhận được thông báo từ các ứng dụng này trên Màn hình khóa nữa.

Chúng sẽ vẫn ở đó trong Trung tâm thông báo cùng với các huy hiệu.

# Tắt nội dung tin nhắn trong thông báo

* Tin nhắn: Mở ứng dụng “Cài đặt” và đi tới “Thông báo“. Tìm ứng dụng Tin nhắn, cuộn xuống dưới và bạn sẽ thấy nút chuyển đổi “Hiển thị bản xem trước“. Tắt nó đi.

* WhatsApp: Mở ứng dụng và nhấn vào tab “Cài đặt”. Sau đó chọn “Thông báo” và tắt nút chuyển đổi “Hiển thị bản xem trước”.

* Facebook Messenger: Mở ứng dụng, chuyển đến tab “Tôi”, nhấn vào “Thông báo” và tắt tùy chọn “Hiển thị bản xem trước”.

# Tắt trả lời bằng tin nhắn

Bước chân 1: Mở ứng dụng Cài đặt.

Bước chân 2: Chọn “Touch ID và Mật mã“.