Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để khôi phục thiết bị đã bẻ khóa mà không cần cập nhật?

Hướng dẫn này là về cách khôi phục thiết bị đã bẻ khóa mà không cần cập nhật. Và nó đã được chứng minh là có tác dụng nếu bạn vận hành đúng cách.

1. Bạn sẽ cần cài đặt stashing từ kho lưu trữ này.

2. Sau khi cài đặt stashing, bạn đã khởi động lại iDevice của mình. Lanch 3uTools, tìm đến /var/mobile, xóa mọi thứ trong thư mục mobile NGOẠI TRỪ cho Thư viện. (Đây là điểm không thể quay lại, hãy đảm bảo bạn muốn thực hiện điều này.)

3. Đi vào thư mục thư viện và xóa mọi thứ trừ Carrier Bundle.bundle, Carrier Bundles, CarrierDefault.bundle, OperatorBundle.bundle, tùy chọn và thư mục filza. Vui lòng xóa chúng một lần nữa nếu chúng quay trở lại.

4. Quay lại /var/ và xóa thư mục stash. Bây giờ hãy vào /var/db và xóa stash. Sau đó vào /Ứng dụng và xóa tất cả các ứng dụng cydia bao gồm cydia và filza, nhưng không xóa bất kỳ ứng dụng hệ thống nào.

5. Bây giờ, hãy truy cập /var/mobile/Library và đảm bảo rằng bạn không có gì ngoài các tệp bạn đã lưu lúc đầu. Sau đó khôi phục thiết bị của bạn, chỉ cần truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Note: Nếu không muốn thao tác trên máy tính, bạn có thể cài Filza file manager từ big boss repo để thay thế 3uTools. Và sau đó bạn có thể làm điều này mà không cần PC.

Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ ở trang Cài đặt quen thuộc! Hy vọng hướng dẫn này hữu ích.