Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để kiểm soát thông báo nhóm trong iOS 12?

iOS 12 giới thiệu Nhóm thông báo, một tính năng được chờ đợi từ lâu giúp nhóm tất cả các thông báo từ một ứng dụng lại với nhau thành một gói gọn gàng giúp màn hình Khóa không bị lộn xộn quá mức.

Theo mặc định, tất cả các ứng dụng đều có cài đặt thông báo được nhóm “Tự động”, nhóm các thông báo theo ứng dụng nhưng thực hiện rất thông minh. Ví dụ: nếu bạn có nhiều cuộc trò chuyện iMessage đang diễn ra với mọi người thì các thông báo có thể được nhóm theo ứng dụng (Tin nhắn) nhưng được phân tách theo người.

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt Nhóm thông báo để tắt hoàn toàn các thông báo được nhóm hoặc buộc thiết bị iOS của bạn sắp xếp tất cả thông báo đến theo ứng dụng, bất kể một số thông báo nhất định có đến từ những người khác nhau hay không.

  • Mở ứng dụng Cài đặt.

  • Chọn “Thông báo” từ danh sách tùy chọn chính.

  • Tìm ứng dụng có thông báo bạn muốn sửa đổi từ danh sách, chẳng hạn như Tin nhắn và nhấn vào ứng dụng đó.

  • Cuộn xuống Nhóm thông báo và nhấn vào nó.

  • Tự động được bật theo mặc định. Chọn “Theo ứng dụng” hoặc “Tắt” để thay đổi.

Như đã đề cập ở trên, việc chọn “Theo ứng dụng” thay vì “Tự động” sẽ đảm bảo rằng tất cả thông báo đến từ một ứng dụng cụ thể được nhóm lại với nhau thay vì đôi khi được tách ra một cách thông minh.

Việc chọn tùy chọn “Tắt” sẽ tắt hoàn toàn Nhóm thông báo cho ứng dụng đã chọn, điều đó có nghĩa là tất cả các thông báo đến của bạn cho ứng dụng đó sẽ xuất hiện riêng lẻ giống như trong iOS 11.

Không có tùy chọn nào để tắt Nhóm thông báo cho tất cả các ứng dụng cùng một lúc, do đó, đây là tính năng cần được bật trên cơ sở từng ứng dụng.