Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Làm cách nào để quản lý ảnh iPhone bằng 3uTools?

Mô tả vấn đề:

Làm cách nào để nhập ảnh từ PC sang iPhone bằng 3uTools? Làm cách nào để xuất ảnh từ iPhone sang PC bằng 3uTools? Làm cách nào để xóa ảnh bằng 3uTools?

Các giải pháp:

1.Làm cách nào để nhập ảnh từ PC sang iPhone bằng 3uTools?

Bước 1: Tải xuống và cài đặt 3utools mới nhất trên PC của bạn. Kết nối iPhone của bạn với PC bằng cáp USB.

Bước 2: Nhấp vào “Ảnh” ở bên trái → nhấp vào “Nhập”. Sau đó, bạn cần chọn một số ảnh từ PC của mình. (Nhấp vào “Chọn tệp”).

*Các định dạng ảnh được hỗ trợ: jpg, jpeg, png, Mov, mp4.

Bước 3: Sau khi chọn xong ảnh, vui lòng nhấp vào “Mở”.

Bước 4: Như trong hình sau, 3uTools sẽ hiển thị lời nhắc cho bạn rằng “Đang chờ bạn mở 3u cho iOS trên iDevice”. Vui lòng nhấp vào “OK” trên iPhone của bạn. Sau đó 3uTools sẽ tự động nhập ảnh.

Bước 5: Vui lòng đợi cho đến khi quá trình này hoàn tất. Bạn có thể xem ảnh đã nhập trong phần “Ảnh” của iPhone.

2.Làm cách nào để xuất ảnh từ iPhone sang PC bằng 3uTools?

Vui lòng chọn ảnh bạn muốn xuất, sau đó bạn cần nhấp vào “Xuất”.

3. Làm cách nào để xóa ảnh bằng 3uTools?

Vui lòng chọn ảnh bạn muốn xóa, sau đó bạn cần nhấp vào “Xóa”. Ngoài ra, bạn cũng có thể trực tiếp xóa chúng trên iPhone của mình.