Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Nếu iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp

Nếu bạn bị mất iPhone, iPad hoặc iPod touch hoặc cho rằng thiết bị có thể bị đánh cắp thì các bước này có thể giúp bạn tìm thấy thiết bị và bảo vệ dữ liệu của mình.

Nếu Tìm iPhone của tôi được bật trên thiết bị thất lạc của bạn.

Bạn có thể sử dụng Tìm iPhone để tìm thiết bị của mình và thực hiện các hành động bổ sung có thể giúp bạn khôi phục thiết bị cũng như giữ an toàn cho dữ liệu của mình.

Đăng nhập vào icloud.com/trên máy Mac hoặc PC

1. Tìm thiết bị của bạn. Mở Tìm iPhone của tôi và chọn một thiết bị để xem vị trí của nó trên bản đồ. Nếu thiết bị ở gần, bạn có thể yêu cầu thiết bị phát âm thanh để giúp bạn hoặc ai đó ở gần tìm thấy thiết bị.

2. Bật Chế độ mất. Bạn có thể khóa thiết bị của mình từ xa bằng mật mã, hiển thị thông báo tùy chỉnh có số điện thoại của bạn trên Màn hình khóa của thiết bị bị mất và theo dõi vị trí thiết bị của bạn. Nếu bạn đã thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ vào Apple Paykhả năng thanh toán bằng Apple Pay trên thiết bị bị treo khi bạn đặt thiết bị ở Chế độ mất.

3. Hãy báo cáo thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp của bạn cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương.

4. Xóa thiết bị của bạn. Để ngăn người khác truy cập dữ liệu trên thiết bị bị mất của bạn, bạn có thể xóa dữ liệu đó từ xa. Khi bạn xóa thiết bị của mình, tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa khỏi thiết bị và bạn sẽ không thể tìm thấy thông tin đó bằng Find My iPhone. Sau khi bạn xóa một thiết bị, bạn không thể theo dõi nó. Nếu bạn xóa thiết bị khỏi tài khoản của mình sau khi xóa thiết bị, Khóa kích hoạt sẽ bị tắt. Điều này cho phép người khác kích hoạt và sử dụng thiết bị của bạn.

5. Báo cáo thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp của bạn với nhà cung cấp dịch vụ không dây, để họ có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn nhằm ngăn chặn việc gọi điện, nhắn tin và sử dụng dữ liệu. Thiết bị của bạn có thể được bảo hiểm theo gói nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Nếu bạn sử dụng Chia sẻ trong gia đình, bất kỳ thành viên nào trong gia đình đều có thể giúp xác định vị trí thiết bị bị thiếu của thành viên khác. Chỉ cần yêu cầu thành viên gia đình của bạn đăng nhập vào iCloud bằng tài khoản của họ Apple ID và bạn có thể tìm thấy bất kỳ thiết bị nào được liên kết với tài khoản Chia sẻ trong gia đình đó.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thiết bị của bạn tắt hoặc ngoại tuyến?

Nếu thiết bị bị thiếu của bạn tắt hoặc ngoại tuyến, bạn vẫn có thể đặt thiết bị đó ở Chế độ mất, khóa thiết bị hoặc xóa thiết bị từ xa. Lần tiếp theo khi thiết bị của bạn trực tuyến, những hành động này sẽ có hiệu lực. nếu bạn xóa thiết bị khỏi tài khoản của bạn khi thiết bị ngoại tuyến, mọi hành động đang chờ xử lý đối với thiết bị sẽ bị hủy.

Làm cách nào để tắt hoặc hủy Chế độ mất?

Bạn có thể tắt Chế độ mất bằng cách nhập mật mã trên thiết bị của mình. Bạn cũng có thể tắt Chế độ mất trên iCloud.com hoặc từ ứng dụng Tìm iPhone.