Samsung ra mắt mạnh mẽ 8- máy tính bảng inch, Galaxy Tab đang hoạt động


Samsung ra mắt mạnh mẽ 8- máy tính bảng inch, Galaxy Tab Active Samsung ra mắt một 8-incher máy tính bảng chắc chắn 06 tháng 9 năm 2014 10:39 PM