Apple Nhại iPhone: Xem tất cả

Sự ra mắt dự kiến ​​của iPhone được nhiều người chờ đợi 6 đã tạo ra khá nhiều sự khuấy động những ngày này và sự phấn khích càng tăng lên đa dạng bởi các video nhại được tung ra ngay trước khi ra mắt. Đây là một số sản phẩm nhại, một số cũng được ủ ở Ấn Độ. Xem video này và sẵn sàng cho một cơn cuồng loạn.

Video được phép: DexterLab Productions

Video Lịch sự: GeekSlayer, YouTube

Video lịch sự: Châm biếm, YouTube

Video lịch sự: Hài hước và tuyệt vời, YouTube

Video Lịch sự: SpankyBingo, YouTube

Video Courtsey: apfeltelevision, YouTube

. .