Apple Phát hành iOS 15.0.2 Với Sửa lỗi Ảnh Tin nhắn, …

Apple hôm nay đã phát hành iOS 15.0.2, bản cập nhật thứ hai cho hệ điều hành iOS 15 được phát hành vào tháng 9. iOS 15.0.2 đến một tuần rưỡi sau khi ra mắt iOS 15.0.1, một bản cập nhật sửa lỗi.


IOS 15.0.2 Bản cập nhật có thể được tải xuống miễn phí và phần mềm có sẵn trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện qua mạng trong ứng dụng Cài đặt. Để truy cập phần mềm mới, hãy đi tới Cài đặt> Chung> Cập nhật Phần mềm.

Dựa theo Appleghi chú phát hành, bản cập nhật khắc phục sự cố có thể khiến hình ảnh được lưu vào Thư viện ảnh của bạn từ Tin nhắn biến mất sau khi tin nhắn hoặc chuỗi liên quan bị xóa.

iOS 15.0.2 cũng khắc phục sự cố có thể khiến Ví da iPhone với MagSafe không kết nối với Tìm của tôi và một lỗi có thể khiến Thẻ AirTags không xuất hiện trong tab ‌Tìm mục của tôi. Có một bản sửa lỗi cho lỗi CarPlay có thể khiến ‌CarPlay‌ không mở được ứng dụng âm thanh và một sự cố có thể khiến quá trình khôi phục hoặc cập nhật thiết bị không thành công trên các kiểu máy iPhone 13. khi sử dụng Finder hoặc iTunes. Appleghi chú phát hành đầy đủ của dưới đây:

Bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi cho iPhone của bạn:
– Ảnh đã lưu vào thư viện của bạn từ Tin nhắn có thể bị xóa sau khi xóa chuỗi hoặc tin nhắn được liên kết
– Ví da iPhone với MagSafe có thể không kết nối với Tìm của tôi
– AirTag có thể không xuất hiện trong tab Tìm mục của tôi
– CarPlay có thể không mở ứng dụng âm thanh hoặc ngắt kết nối trong khi phát lại
– Khôi phục hoặc cập nhật thiết bị có thể không thành công khi sử dụng Finder hoặc iTunes cho các kiểu iPhone 13
Để biết thông tin về nội dung bảo mật của Apple cập nhật phần mềm, vui lòng truy cập trang web này:
https://support.apple.com/kb/HT201222

Apple cũng đã phát hành iPadOS 15.0.2 đối với các kiểu máy iPad, với các bản sửa lỗi Tin nhắn, lỗi AirTag và một lỗi có thể khiến quá trình khôi phục hoặc cập nhật thiết bị không thành công trên iPad mini 6 khi sử dụng Finder hoặc iTunes.

AppleTrang hỗ trợ bảo mật cho các bản cập nhật nói rằng iOS và iPadOS 15.0.2 giải quyết một lỗ hổng có thể cho phép ứng dụng thực thi mã tùy ý với các đặc quyền hạt nhân, một lỗi Apple nói rằng có thể đã được khai thác tích cực.

Vì lý do đó, tất cả người dùng nên đảm bảo cập nhật phần mềm mới nhất càng sớm càng tốt.

Nguồn: Macrumors