Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Bạn nên làm gì nếu khôi phục bản sao lưu không thành công trên 3utools?

Nếu bạn không thể khôi phục hoàn toàn dữ liệu sau khi sử dụng bản sao lưu toàn bộ 3uTools của iDevice, nguyên nhân có thể là do các tệp sao lưu không đầy đủ hoặc hệ thống điện thoại di động bất thường.

1. Bị mắc kẹt trong tiến trình nhất định trong một thời gian dài mà không phản hồi

Nguyên nhân: Có thể do kết nối cáp dữ liệu không ổn định, hoặc số lượng file sao lưu trước đó tương đối lớn.

Giải pháp: Bạn có thể rút cáp dữ liệu và cắm cáp dữ liệu vào cổng USB phía sau máy tính bàn, mở lại terminal PC của 3uTools, khởi động lại điện thoại và khôi phục lại bản sao lưu.

Nếu file sao lưu lớn, bạn có thể kiên nhẫn đợi một lát. Nếu nó vẫn bị kẹt, hãy thử thay đổi giao diện USB hoặc cáp dữ liệu, khởi động lại điện thoại và thử khôi phục bản sao lưu.

2. Chế độ recovery thiếu file info.plist

Nguyên nhân: Nếu tên thư mục sao lưu đã bị sửa đổi, lỗi này sẽ xuất hiện;

Giải pháp: Thay đổi tên của thư mục sao lưu thành “nhận dạng thiết bị” (chữ thường) của thiết bị, sau đó thay thế tệp info.plist;

Cách xem ID thiết bị: Trong giao diện thông tin thiết bị của 3uTools, nhấp để xem chi tiết thiết bị, nhấp vào “Mở trong Notepad” trong cửa sổ bật lên, tìm “UniqueDeviceID” trong notepad đã mở và thay đổi tên của bản sao lưu thư mục vào chuỗi số và chữ cái này.

Sử dụng cùng một thiết bị đối với tệp sao lưu này, sau đó sử dụng 3uTools để thực hiện sao lưu toàn bộ lại (bạn cần sử dụng hai tệp trong bản sao lưu mới);

Mở thư mục sao lưu mới và kéo nó xuống dưới cùng, tìm hai tệp “Info.plist” và “Status.plist” rồi sao chép chúng vào thư mục sao lưu cũ.

3. Nhắc rằng mật khẩu sai

Nguyên nhân: Là do mật khẩu được đặt khi sao lưu dữ liệu nên bạn cần nhập đúng mật khẩu để khôi phục.

Giải pháp: Nhập đúng mật khẩu sao lưu đầy đủ.

4. Mã lỗi -105

Nguyên nhân của:

Nếu mã lỗi -105 xuất hiện và thông báo “Thông báo không khớp với một số tệp (MBErrorDomain/205)” xuất hiện, điều đó có nghĩa là thông báo không khớp với một số tệp, nguyên nhân có thể do quá trình bẻ khóa thiết bị iOS hoặc việc sửa đổi dữ liệu của tập tin sao lưu.

Nếu mã lỗi -105 xuất hiện và nhắc “Nhiều lỗi tải xuống tệp (MBErrorDomain/205)”, có thể tệp sao lưu đã bị chương trình chống vi-rút xóa.

Giải pháp: Cần tải công cụ sửa chữa để sửa chữa, vui lòng bấm vào đây để xem hướng dẫn chi tiết.

5. Mã lỗi 75

Lời nhắc cụ thể là: “Khôi phục từ iTunes Backup không khả dụng trong khi Quá trình khôi phục iCloud đang được tiến hành (MBErrorDomain/25)”.

Nguyên nhân: Nguyên nhân là do 3uTools hoặc iTunes và iCloud khôi phục cùng lúc.

Giải pháp: Tạm thời tắt chức năng đồng bộ iCloud trên thiết bị iOS hoặc đăng xuất khỏi thiết bị. Apple ID trong thiết bị trước khi khôi phục nó.

6. Mã lỗi -10000023

Lời nhắc này xuất hiện vì có vấn đề với đĩa cứng. Chương trình sẽ tự động sửa chữa đĩa cứng khi khôi phục. Chỉ cần cố gắng khôi phục lại bản sao lưu.

7. Mã lỗi -10000027

Nguyên nhân: Thiết bị bị ngắt kết nối.

Giải pháp: Khi khôi phục dữ liệu, vui lòng kết nối cáp dữ liệu với giao diện USB ở mặt sau vỏ máy tính, giữ cho thiết bị iOS và máy tính không bị ngắt kết nối hoặc thử thay thế cáp dữ liệu.

Ngoài ra, nếu xuất hiện thông báo này thì cũng có thể file sao lưu đã bị chương trình diệt virus xóa. Nếu việc thay thế cáp dữ liệu hoặc giao diện không hoạt động, vui lòng bấm vào đây để xem hướng dẫn và sử dụng công cụ bkfc để khắc phục vấn đề.

8. Mã lỗi: -9999927

Nguyên nhân: Thiết bị bị ngắt kết nối.

Giải pháp: Khi khôi phục dữ liệu, hãy kết nối cáp dữ liệu với giao diện USB ở mặt sau vỏ máy tính, giữ kết nối thiết bị iOS và máy tính mà không ngắt kết nối hoặc thử thay thế cáp dữ liệu.

Nếu các phương pháp trên không giải quyết được, bạn có thể thử khắc phục sự cố bằng công cụ bkfc, vui lòng nhấp vào đây để xem hướng dẫn.

9. Mã lỗi: -10000990

Nguyên nhân: Lời nhắc này cho biết dịch vụ sao lưu không thể khởi động được.

Giải pháp: Bạn có thể thử khởi động lại thiết bị trước khi khôi phục thiết bị. Nếu khởi động lại không hiệu quả, bạn có thể thử khôi phục qua iTunes (bấm vào đây để xem hướng dẫn khôi phục iTunes).

10. Vấn đề về thiết bị:

Lời nhắc cụ thể là: “Không thể hoàn tất thao tác. (lỗi com.apple.security.xpc 3- {name = com.apple.securityd, listen = false, pid = 0euid = 4294967295, egid = 4294967295, asid = 4294967295 }: Kết nối bị gián đoạn) (com.apple.security.xpc/3)”

Giải pháp: Bạn cần xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị iOS và khôi phục lại.

11. Kiểm tra file backup đã đầy đủ chưa:

Nếu không thể khôi phục hoàn toàn dữ liệu, vui lòng mở thư mục sao lưu để kiểm tra xem file đã hoàn chỉnh chưa. Nếu có thư mục có tên “Snapshot” trong thư mục sao lưu nghĩa là bản sao lưu chưa hoàn tất và bạn không thể sử dụng 3uTools để khôi phục.

Đối với các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ 3uTools Facebook Trang hoặc Twitter để có phản hồi.

Tái bút: Nếu tệp sao lưu đầy đủ bị hỏng, bạn có thể xuất và khôi phục ảnh sao lưu, sổ địa chỉ, bản ghi nhớ và dấu trang Safari vào thiết bị thông qua 3uTools.