Các 5 Màn hình 24 inch tốt nhất | Hướng dẫn hoàn chỉnh của WePC

Đối với tôi, độ phân giải tối đa của màn hình là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất cần xem xét khi mua màn hình 24 inch. Nó có tác động lớn đến chất lượng hình ảnh của hình ảnh và tăng nhu cầu về đồ họa hệ thống của bạn. Hai lĩnh vực sẽ có tác động khá đáng kể đến trải nghiệm chung của bạn.

Hầu hết các màn hình trong hướng dẫn này có độ phân giải tối đa 1920 x 1080 và tôi cảm thấy đó là cách nó nên dành cho màn hình 24 inch. Tăng độ phân giải tối đa trên màn hình 24 inch nhỏ có những lợi ích rất hạn chế, ngoài bất động sản màn hình lớn hơn.

Độ phân giải của màn hình đề cập đến số lượng pixel vật lý mà màn hình đang hiển thị. Ví dụ: sake, 1920 x 1080 có nghĩa là màn hình của bạn có 1920 pixel theo chiều ngang và 1080 pixel theo chiều dọc. Vì vậy, với ý nghĩ đó, khi bạn di chuyển lên "phổ độ phân giải", như chúng ta sẽ gọi nó, bạn đang tăng vật lý số lượng pixel bạn có thể nhìn thấy.

Nghe thật tuyệt phải không? Chà, khi bạn chỉ có một màn hình 24 inch giới hạn để chơi, bạn đang giới hạn mức độ ảnh hưởng của độ phân giải cao hơn đối với chất lượng hình ảnh. Rõ ràng, không có gì sai với màn hình 24 inch độ phân giải cao hơn, nhưng đối với tôi, bất cứ điều gì lớn hơn 1080p đều không được tối ưu hóa cho kích thước.

Dưới đây là một biểu đồ tiện dụng sẽ phác thảo độ phân giải được khuyến nghị nhất cho các kích thước màn hình cụ thể.