Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách chạy thử nghiệm Ping của riêng bạn mà không cần cài đặt bất cứ thứ gì

Kiểm tra ping là một phương pháp được sử dụng trong mạng để xác định xem có liên kết liên lạc giữa hai thiết bị trên mạng hay không. Nó hoạt động bằng cách gửi một số gói dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác và khi thiết bị kia phản hồi thì bạn biết có một liên kết giao tiếp hoàn chỉnh.

Có rất nhiều công cụ web sẽ giúp bạn chạy thử nghiệm ping một cách nhanh chóng và cung cấp cho bạn kết quả trong vòng chưa đầy một phút, đồng thời diễn giải kết quả kiểm tra ping cho bạn trong trường hợp thiết lập kết nối thành công.

Bạn có thể tự mình làm tất cả điều này. Window, Linus và Mac OS đều có sẵn các ứng dụng kiểm tra Ping mà bạn có thể chạy để khắc phục sự cố kết nối mạng và internet. Khi bạn khởi chạy dấu nhắc lệnh trong hệ điều hành của mình, lệnh ping ít nhiều giống nhau.

ping 8.8.8.8

Đó là lệnh ping. ‘ping’ là lệnh trong khi ‘8.8.8.8’ là địa chỉ IP của máy tính hoặc website tôi muốn ping (8.8.8.8 là địa chỉ IP của www.google.com). Nhấn Enter trên bàn phím để gửi lệnh.

Điều này sẽ gửi bốn gói dữ liệu thường có kích thước 32 byte đến đích ping và sẽ có phản hồi ngay sau đó. Tiện ích ping sau đó sẽ sử dụng kết quả của 4 ping để tính toán độ trễ trung bình và mất gói.

Cách giải thích kết quả kiểm tra Ping:

Trả lời từ ……….” có nghĩa là đã có liên kết thành công giữa thiết bị của bạn và thiết bị khác tại địa chỉ IP hoặc url bạn đã cung cấp.

thời gian = 67ms ” đề cập đến độ trễ. Độ trễ là độ trễ xảy ra trong quá trình liên lạc qua mạng. Nó được đo bằng mili giây.

TTL =56” (Time-to-Live): Giá trị giữa 1 và 128, TTL được sử dụng để đếm xem các gói ping đã đi qua bao nhiêu mạng khác nhau trước khi đến được máy tính mục tiêu.

Lưu ý: Nếu bạn muốn các bài kiểm tra ping chạy liên tục cho đến khi bạn dừng nó, hãy thêm “-t” trước địa chỉ thiết bị hoặc trang web bạn muốn ping. Bạn có thể sử dụng điều này để theo dõi kết nối internet của bạn.