Cách đảo phím chuột cho người thuận tay trái

Thế giới chặt chẽ chống lại người dùng thuận tay trái. Mọi thứ từ ghế văn phòng đại học đến máy tính xách tay và điện thoại đều được thiết kế dành cho người dùng thuận tay phải. Các thanh cuộn trong trình duyệt nằm ở bên phải vì nó trực quan hơn cho người dùng thuận tay phải. Nếu bạn nhấc điện thoại lên và mở ứng dụng, bạn sẽ thấy hầu hết các thành phần giao diện người dùng được định vị như thế nào để người thuận tay phải sử dụng dễ dàng hơn. Ngay cả bàn di chuột trên máy tính xách tay cũng hỗ trợ người dùng thuận tay phải. Có rất ít máy tính xách tay được chế tạo cho người dùng thuận tay trái. Mặc dù phần cứng cung cấp ít tùy chọn hơn cho người dùng thuận tay trái, nhưng bạn có thể tin tưởng vào phần mềm sẽ giải cứu. Ví dụ: Android có bố cục thay thế cho người dùng thuận tay trái. Trên máy tính xách tay, người dùng có thể sử dụng chuột trái và chuột trái. Để làm điều này, bạn cần một ứng dụng có tên Moure.

Nút đảo ngược chuột cho người thuận tay trái

Moure không phải là một ứng dụng cho phép bạn sắp xếp lại các phím hoặc nút chuột một cách rộng rãi. Nếu bạn có một con chuột chơi game mà bạn muốn tùy chỉnh cho người thuận tay trái, thì đây không phải là ứng dụng dành cho điều đó. Ứng dụng này thực hiện một việc đơn giản; có thể lật nút chuột cho người thuận tay trái. Về cơ bản, nút nhấp chuột trái mặc định có thể chọn và chạy tệp/mục hoạt động giống như nút nhấp chuột phải. Điều này sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các menu và cài đặt bổ sung. Nút nhấp chuột phải được ánh xạ theo cách tương tự, tức là nó đảm nhận chức năng của nút nhấp chuột trái.

Cài đặt Moure và chạy ứng dụng. Nó sẽ tự động phát hiện tất cả các thiết bị trỏ được kết nối với hệ thống của bạn. Nó sẽ phát hiện bàn di chuột của bạn và mọi USB hoặc chuột không dây được kết nối. Mỗi thiết bị được xác định bởi một mã thiết bị. Chọn hộp “Nút hoán đổi” bên cạnh thiết bị của bạn và đóng ứng dụng. Các nút chuột sẽ được hoán đổi.

nhận dạng thiết bị

Thiết bị trỏ thường không có tên như ổ đĩa hoặc USB. Thay vào đó, chúng được xác định bằng ID phần cứng. Để tìm ID phần cứng hoặc ID đối tượng, như trong trường hợp này, bạn cần vào Trình quản lý thiết bị. Mở rộng danh mục “Chuột và các thiết bị trỏ khác”. Chọn con chuột mà bạn nhận ra và bấm đúp vào nó để đi đến thuộc tính của nó. Trong cửa sổ Thuộc tính, chọn tab “Chi tiết”. Mở menu và chọn Tên đối tượng thiết bị vật lý. Đây là cách Moure xác định con chuột của bạn.

Sử dụng thông tin này để chọn thiết bị trỏ mà bạn muốn thay thế các nút chuột. Để hoàn tác việc này, chỉ cần khởi chạy ứng dụng và bỏ chọn hộp kiểm các nút bên cạnh thiết bị của bạn.

Những bài viết liên quan

Back to top button