Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách đặt lại cài đặt mạng của thiết bị iOS của bạn và khắc phục sự cố kết nối

Nếu bạn đang gặp sự cố về Wi-Fi hoặc di động mà bạn không thể giải quyết bằng các phương pháp khác, iOS sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn đặt lại tất cả cài đặt mạng của bạn. Thao tác này sẽ đặt mọi thứ về mặc định ban đầu, giúp bạn có cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Tất cả các mạng Wi-Fi của bạn sẽ bị xóa và cài đặt Wi-Fi mặc định sẽ được khôi phục. Điều này bao gồm các mạng riêng ảo (VPN) mà bạn đã thiết lập. Nếu bạn đang khắc phục sự cố Wi-Fi—đặc biệt là kết nối với các mạng cụ thể—thay vào đó, bạn nên thử quên từng mạng đó. Sẽ đỡ tốn công sức hơn là thiết lập lại mọi thứ. Nếu đặt lại cài đặt mạng, bạn sẽ cần kết nối lại với mạng Wi-Fi. Bạn cũng nên duyệt qua các cài đặt Wi-Fi khác của mình—như hỗ trợ Wi-Fi và gọi Wi-Fi—để đảm bảo mọi thứ được thiết lập theo cách bạn muốn.

Và cuối cùng, tất cả các kết nối Bluetooth của bạn cũng sẽ bị xóa, vì vậy bạn sẽ cần thêm lại các kết nối đó và kiểm tra kỹ cài đặt Bluetooth của mình.

Hoạt động:

Với tất cả những gì đã nói, việc đặt lại mạng của bạn thực sự khá đơn giản. Trong ứng dụng Cài đặt của bạn, hãy nhấn “Tổng quan”. Trên trang Cài đặt chung, chạm vào “Cài lại”. Trên trang Đặt lại, chạm vào “Đặt lại Cài đặt mạng”.

Nếu bạn đã thiết lập mật mã, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật mã đó.

Và khi được yêu cầu xác nhận hành động của bạn, hãy nhấn “Đặt lại Cài đặt mạng”.

Thiết bị của bạn sẽ khởi động lại với tất cả cài đặt mạng được đặt lại về mặc định ban đầu. Như chúng tôi đã đề cập, việc đặt lại mạng của bạn thực sự phải là biện pháp cuối cùng khi khắc phục sự cố di động, Wi-Fi hoặc Bluetooth mà bạn không thể giải quyết bằng bất kỳ cách nào khác. Tuy nhiên, đây vẫn là một cách hữu ích để bắt đầu lại từ đầu, có thể giải quyết các sự cố mạng cứng đầu và thiết lập mọi thứ theo cách bạn muốn.