Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách đặt lịch tắt máy tự động Windows 10

Vậy là bạn đã sẵn sàng rời xa máy tính vì bạn đã làm việc xong nhưng máy tính vẫn chưa thực sự xong. Điều này xảy ra với tôi rất nhiều khi tôi rời khỏi PC kết xuất video hoặc thậm chí tải chúng lên.

Tuy nhiên, tôi không muốn PC của mình vẫn bật cho đến khi tôi quay lại sử dụng nó vào sáng hôm sau hoặc ngày hôm sau. Tôi muốn nó tắt khi nó hoạt động xong. Đó là lúc tính năng tắt máy tự động theo lịch trình xuất hiện.

Trước khi có thể lên lịch tắt máy tự động, bạn cần ước chừng xem máy tính của mình cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đang thực hiện. Với thông tin đó, bạn có thể lên lịch tắt máy tự động một cách an toàn.

Đi tới menu bắt đầu ở phía dưới bên trái của bạn Windows 10 màn hình chính và tìm kiếm ‘Bảng kế hoạch‘. Mở nó ra

Trong bộ lập lịch tác vụ, hãy tạo một tác vụ mới bằng cách nhấp vào ‘Tạo tác vụ cơ bản‘. Trong Cửa sổ bật lên, hãy đặt tên cho nhiệm vụ của bạn và có thể là mô tả nếu bạn cảm thấy cần.

Nhấp chuột Kế tiếp và chọn tần suất bạn muốn tác vụ của mình được thực thi. Nếu chỉ lần này, bạn có thể chọn ‘Một lần‘ lựa chọn.

Sau đó nhấn vào Kế tiếp một lần nữa và chọn ngày giờ mà bạn muốn nhiệm vụ của mình được thực thi. Sau đó nhấp lại vào Net và thao tác này sẽ đưa bạn đến ‘Bắt đầu một chương trình‘ trong ‘Hành động’.

Đây là phần quan trọng vì đó là nơi bạn cho PC biết chính xác phải làm gì. Nhập ‘tắt máy’ trong hộp văn bản Chương trình/Tập lệnh và thêm phần này vào tùy chọn Đối số: ‘ /s /f /t 0 ‘

Bây giờ hãy nhấp vào Tiếp theo và sau đó nhấp vào Kết thúc. Bây giờ bạn đã tạo một tác vụ sẽ tắt PC của bạn vào thời điểm bạn đã chỉ định.

Cách đặt lịch tắt máy trong Windows 10 Sử dụng dòng lệnh

Bạn cũng có thể nhanh chóng lên lịch tắt máy bằng dấu nhắc lệnh. Đây là lời khen ngợi một lần và không thể lên lịch để thực hiện lặp lại. Nhưng thật đơn giản nếu bạn nắm vững cách giao tiếp.

Mở dòng lệnh bằng cách gõ cmd trong tìm kiếm menu bắt đầu. Sau đó gõ lệnh sau:

tắt -s -t XXXX

Thay thế XXXX bằng thời gian (tính bằng giây) mà bạn muốn máy tính của mình tiếp tục bật trước khi máy tự động tắt. Vì vậy, nếu bạn muốn lên lịch tự động tắt sau 3 giờ, lệnh của bạn sẽ là: tắt -s -t 10800