Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách dịch tài liệu PDF

PDF (Định dạng tài liệu di động) có lẽ là định dạng tài liệu đáng tin cậy nhất hiện có. Tài liệu PDF được đánh giá cao về tính nhất quán, bảo mật và khả năng tương thích trên nhiều thiết bị và phần mềm khác nhau.

Ngay cả các trình duyệt cũng có thể mở tài liệu PDF mà không cần phần mềm hoặc tiện ích bổ sung. Chúng đã trở thành tiêu chuẩn chung không chính thức cho việc đóng gói và gửi tài liệu.

Với việc sử dụng tài liệu PDF ngày càng tăng, nhu cầu dịch tài liệu PDF ngày càng tăng. Đơn giản là bạn không thể đọc tài liệu PDF không có ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng dịch tài liệu PDF sang ngôn ngữ của mình.

Cách dịch tài liệu PDF

Có các phương pháp miễn phí và trả phí để dịch tài liệu PDF. Nếu tài liệu PDF của bạn có tầm quan trọng về mặt chuyên môn, bạn có thể muốn thuê một người dịch vì họ luôn làm việc tốt hơn bất kỳ hệ thống tự động nào, đặc biệt khi ngôn ngữ phức tạp.

Bạn có thể nhận được Dịch PDF Gig trên Fiverr vào khoảng $5 hoặc 10 đô la. Quá trình này thường mất từ ​​24 đến 48 giờ nên bạn sẽ phải chấp nhận điều đó.

Các công cụ trực tuyến miễn phí như Trình dịch tài liệu cũng sẽ hoàn thành công việc cho bạn trong thời gian thực. DocTanslator tốt vì nó cố gắng hết sức để duy trì định dạng và bố cục của tài liệu khi dịch.

Nếu bạn chỉ có ý định dịch một số cụm từ hoặc câu nhất định trong tài liệu PDF thì bạn có thể sử dụng Google docs có cài đặt tiện ích bổ sung Google dịch. Nó cho phép bạn dịch các cụm từ được sao chép từ tài liệu chính. Điểm hay của Google dịch là nó miễn phí.

Người dùng Office 365 cũng có thể sử dụng Microsoft Translator cho word để thực hiện việc này. Chỉ cần chuyển đổi PDF sang Word, sau đó sử dụng Microsoft Translator để dịch tài liệu sang ngôn ngữ ưa thích của bạn rồi chuyển đổi lại thành PDF.

Nhiều lựa chọn phải không? Tuy nhiên, có một điều bạn nên biết là người dịch luôn tốt hơn bất kỳ công cụ hoặc phần mềm dịch tự động nào.