Tin tức và phân tích của tất cả các thiết bị di động

Cách dịch tài liệu Word bằng Google Docs

Bạn đã tìm thấy cho mình một tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Có thể bạn vừa nhập một thiết bị điện tử từ nước ngoài và không tìm thấy sách hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Hoặc bạn đã tải xuống một tài liệu để đọc chỉ để tìm thấy nó bằng tiếng nước ngoài.

Bạn có thể dịch những tài liệu này sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bằng vô số công cụ có sẵn. Hầu hết các công cụ này đều dựa trên trực tuyến. Miễn là bạn muốn dịch các tài liệu pdf và word không được bảo vệ bằng mật khẩu thì việc này sẽ dễ dàng.

Dịch tài liệu Word:

Đây là cách dịch tài liệu dễ dàng nhất. Chỉ cần tải tài liệu lên docs.google.com. Google docs hỗ trợ hầu hết mọi định dạng tài liệu. Sau khi tải lên, hãy nhấp vào ‘Công cụ’ và chọn “Dịch tài liệu”.

Từ windows bật lên, đặt tên cho bản dịch mới sẽ được tạo, chọn ngôn ngữ bạn muốn tài liệu được dịch sang. Google Documents sẽ phát hiện ngôn ngữ hiện tại của tài liệu.

Khi bạn nhấp vào dịch, tài liệu Google sẽ tạo bản dịch của tài liệu gốc. Cái hay của Google Docs là nó giữ nguyên định dạng của tài liệu. Đây là một bước tiến lớn so với thời chúng ta sử dụng Google dịch để dịch tài liệu.

Tài liệu Google sẽ dịch sang hầu hết mọi ngôn ngữ, kích thước tài liệu không giới hạn miễn phí. Tài liệu của Google sử dụng cơ sở dữ liệu Google dịch để cung cấp bản dịch sang tài liệu.

Một điều tuyệt vời khác khi sử dụng Google docs để dịch tài liệu là sau khi dịch, bạn có thể xuất tài liệu đã dịch của mình sang bất kỳ định dạng nào bạn muốn. Bạn có thể xuất tài liệu đã dịch ở định dạng PDF để có được tệp PDF đã dịch.